Årsmøte i Hordalandsgruppen

Årsmøte i Hordalandsgruppen

Det blir årsmøte i NVK Hordaland tirsdag 22. januar.

Innkalling, klokkeslett og stad blir lagt ut så snart det klart.

På årsmøtet er det kun saker som er oppført på dagsorden som kan bli behandla. Benkeforslag blir ikkje behandla. Desse kan ein ta opp på medlemsmøtet som blir avholdt rett etter at årsmøtet er avslutta. Forslag til saker som ein ønskjer behandla på årsmøtet, må sendast til styret ved leder Mette Eknes (nvk.hordaand@gmail.com) innan 25. desember (4 veker før møtedato).

Vandrepokalar for årets hundar blir og delt i forbindelse med årsmøtet. For å kunne vere med å konlurrere om desse, må resultata til din hund vere oppført på resultatsida vår. Sjekk derfor opp at resultata som ligg der er korrekte og send inn til oss på nvk.hordaland@gmail.com om det manglar noko eller er noko som er feil. Frist for innsending er og her 25. desember.

I forkant av årsmøtet blir det foredrag om fuglehundtrening ved Astrid Weider Ellefsen.