Innkalling til årsmøte i NVK Hordaland

Innkalling til årsmøte i NVK Hordaland

Det blir digitalt årsmøte mandag 19.april kl. 19.00

Denne gongen blir møtet digitalt på grunn av Covid-19-situasjonen.

For å få tilgang til den digitale platformen me skal bruke, må dei som ønskjer komme på årsmøtet, melde seg på via email til Anne Karine Midtbø.

Etter at de har meldt på, vil de få nærmare informasjon om korleis de koplar deko opp og blir med, bli tilsendt via email.

Mest sannsynleg blir det via ein link de får tilsendt i emailen. Trykk på linken, og  BLI MED. Du kan bruke ein PC eller Mac med kamera og lyd, eller mobiltelefonen din. Du styrer sjølv når du har på kamera og mikrofon. Det er fordel å kun ha på mikrofon når du sjølv har ordet. Eit handikon klikker du på for å få taletid. Handa vil óg bli brukt under valget.

 • Påmelding til: Anne Karine Midtbø på email: annnekarine@gmail.com   (OBS! 3 n`ar  i anne)
 • Frist for påmelding er: fredag 16. april

Saksliste:

 • Åpning av møtet
 • Valg av møteleder
 • Valg av en referent
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Referat frå årsmøtet 2019
 • Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2020
 • Gjennonomgang og godkjenning av regnskap og revisjonsbertning 2020
 • Innkomne saker
 • Aktivitetsplan 2021
 • Valg
 • Heder og Ære: Årets Hunder

Hjerteleg velkommen!

Link til Innkallinga