Innkalling til årsmøte Vestland

Her kjem innkallinga til årsmøtet i NVK Vestland 16. januar.

Styret i NVK Vestland ønsker alle medlemmer velkommen til

ÅRSMØTE 2023 for  medlemmer i NVK Vestland:

Tid: mandag 16. januar kl. 19.00

Stad: Lyngberget 10, 5038 Bergen

Saksliste:
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder, referent og 2 underskrivere av protokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Referat frå årsmøtet 2022
5. Årsmelding 2022
6. Regnskap 2022
7. Innkomne saker
8. Aktivitetsplan 2023
9. Valg
10. Heder og ære: Årets Hunder

Hjerteleg velkommen!