Fullkombinert prøve i Gausvik i Troms

Fullkombinert prøve i Gausvik i Troms

NVK Troms inviterer til fullkombinert skogsfuglprøve i Gausvik 21. august.

Mandag 21.08.23 arrangerer NVK Troms fullkombinert prøve i Gausvik.

Opprop er kl 9 på Sjøhuset i Gausvik.

En fullkombinert prøve består av to deler, en feltdel og en apportdel, og begge må gjennomføres samme dag.

Feltdelen arrangeres som vanlig skogsfuglprøve, det er samme krav til premiering som for en tradisjonell skogsfuglprøve.
Hunden din kan bli innstilt til en 1, 2 eller 3 FK skog. Deretter skal den gjennom en apportprøve, søk, vann og spor.

For fullkombinertpremie er det den laveste premiegrad oppnådd på felt og apportdelen som er bestemmende.
Eks. hvis hunden er innstilt til 3. pr på skog, og oppnår 1. pr apport, så tildeles den 3. pr fullkombinert.
Hvis hunden ikke består appportdelen, får den ikke med seg premiegraden fra felt.

Etter championatreglene gir en 1. pr fullkombinert 5 poeng, og sidestilles med Cacit, res. Cacit og Æp på skog.

Påmelding via nkk.no innen 14.08.23

Prøveleder : Ernst Evensen, tlf 406 25 685 – mail: ernsteve@online.no

GYLDIG SAUERENHETSBEVIS MÅ FRAMLEGGES FØR START!

Alle må ha med eget vilt til apportdelen.