Rapport frå årsmøtet, NVK Hordaland

Rapport frå årsmøtet, NVK Hordaland

I år vart årsmøtet i Hordalandsgruppen gjennomført digitalt.

På grunn av Corona-situasjonen vart årsmøtet i år avholdt digitalt  via Zoom. Det  var dessverre litt færre som deltok enn det pleier, men møtet gjekk fint og det fungerte bra å halde det på Zoom.

Dei vanlege årsmøtesakene vart gjennomgått og godkjendte i tur og orden. Det kom inn forslag om å få til fellestreningar 1 gong i månaden. Det nye styret lova å sjå på kva dei kan få til av slike.

Det nye styret vart som følger:

Ledar: Mette Eknes, gjenvalg, 1 år

Nestledar: Anne Karne Midtø, 1 år igjen

Kasserar: Øistein Strømme, gjenvalg, 2 år

Styremedlem: Kjersti Follesøy, gjenvalg, 2 år

Styremedlem: Kari Skålevik, 1 år igjen

Styremedlem: Anne Grete Langeland, 1 år igjen

Revisorar vart:

Revisor: Richard Koester, gjenvalg, 1 år

Vararevisor: Mira Donovan, gjenvalg, 1 år

Ny valgkomité vart slik:

Børge Follesøy, valgt for 3 år

Lorenzo Wiese-Hansen, 2 år igjen

Endre Gunner Bergesen, 1 år igjen

Årets hundar:

Til tross for Corona og avlysing av mange prøver og utstilingar, har det blitt mange gode resultat på hundar frå vårt distrikt. Dessverre var det svært få som sendte inn resultata sine til oss før årsmøtet og dermed kom ikkje desse med i betraktning når årets hundar skulle kårast. Håpar det blir fleire som sender inn før neste årsmøte.

Årets hundar vart dermed slik:
Årets Vorstehhund NVK Hordaland: N JV-18 NordJV-18 Sølvrabbens AAA Apollo, eier: Vibeke Dale Oen (bildet øverst)

Årets Allroundhund NVK Hordaland: N JV-18 NordJV-18 Sølvrabbens AAA Apollo, eier: Vibeke Dale Oen

Årets Unghund, Årets mest fremgangsrike, tidligere upremierte og Messalinas Vandreskjold vart ikkje delt ut, då me mangla kandidater.

Årsmelding for 2020 finn de her.