Slik søker du om midler til ditt distrikt

Slik søker du om midler til ditt distrikt

NVK-styret har oppdatert retningslinjene for tilskudd til ungdoms- og distriktstiltak. NB: Utsatt frist 15. okt.

Her finner du oppdaterte regler om hvordan det årlige tilskuddet som settes av i NVKs årsbudsjett, kan komme ditt distrikt eller ditt tiltak til gode.

Ny distriktsgiv

Tiltakene som har fått støtte i år er kickstartsamling med apportprøvekurs i Møre og Romsdal, og ungdomssatsingen «Ung med vorsteh» til Oslo-Akershus og Buskerud.

Les mer om apportprøvekurset i Møre og Romsdal her.

Bildet øverst viser fornøyde deltakere på apportsamlingen i Møre og Romsdal i regi av det nye distriktsstyret ledet av Ruth Hege Dyrhaug

Ung med vorsteh

Ung med Vorsteh har allerede hatt tre samlinger og planlegger flere fremover. Vi håper flere vil melde seg på!

Ung med vorsteh er en nyopprettet gruppe for de yngre medlemmene (under 35 år) i NVK O/A og NVK Buskerud. Håpet er å kunne bidra til økt rekruttering av nye og yngre medlemmer.

Vi har hatt to samlinger med Ulrik Myrhaug på Enga Hundepensjonat og en samling på Sando hundesenter med Øystein Dahl og Thorbjørn Hansen.

Les mer om Ung med Vorsteh-tiltaket her.