Velkommen til årsmøte i NVK Hordaland

Velkommen til årsmøte i NVK Hordaland

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til ÅRSMØTE 2019!

Tid: Tirsdag 14. januar kl. 19.00

Stad: Folkets Hus, Holmedalen 7, 5300, Kleppestø

Saksliste:

  • 1. Valg av møteleder
  • 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  • 3. Referat frå årsmøte 2018
  • 4. Årsmelding 2019
  • 
5. Regnskap 2019
  • 6. Innkomne saker
  • 7. Aktivitetsplan 2020
  • 8. Valg
  • 
9. Heder og ære

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte. Det vert lett servering.
Hjerteleg velkommen!

Innkalling Årsmøte 2019