VIKTIG MELDING TIL ALLE PRØVEDELTAKERE!

Me har mottatt denne infoen frå FKF angåande påmelding til jaktprøvar:

«DET ER LAGT INN EN UTVIDET PÅMELDINGSFRIST PÅ VÅR(E) PRØVE(R).
DENNE ER IKKE TILGJENGELIG VIA VANLIG TERMINLISTE PÅ WWW.NKK.NO [1] .
FOR Å BENYTTE DENNE MÅ DERE GÅ INN PÅ WWW.NKK.NO [1], «MIN SIDE –PÅMELDING – PÅMELDING TIL PRØVE».

Eg ser at hos meg går det å klikke på linken for webpåmelding på nokre av prøvane. Om du ikkje får meldt på slik, følg instruksen over.

Lykke til med påmelding og prøvestart de som skal på vinterprøvane 😉

Husk å melde inn resultatet til nvk.hordaland@gmail.com slik at me kan få lagt det ut som artikkel og på resultatsida vår. Send då inn: Hundens fulle navn, Eigar/førars navn, dato – sted – prøvetype – resultat,  og helst eit fint bilde frå prøven eller av deg og hund eller kun hund tatt ein annan stad. Merk emailens emnefelt med Prøveresultat.

Kjekt om de skriv litt om korleis hunden og du oppnådde resultatet, dvs. kva som skjedde på prøven som resulterte i premie.