Årsmøtet 2019 NVK Hedmark og Oppland

Årsmøtet 2019 NVK Hedmark og Oppland

Nytt styre i innlandet

Årsmøtet 

I år avhold vi vårt årsmøte på Løten brannstasjon, det var mange fremmøtte og god stemning. Årsmøtet inneholdt vanlige årsmøtesaker, men det ble ikke fremmet saker under eventuelt fra styret eller medlemmer.

Sakene på sakslisten ble godkjent med kun mindre tilføyelser fra salen (se protokoll). Som vanlig ble også våre beste hunder og førere hedret under årsmøtet (se egen sak).

Siste sak på årsmøtet var valget og NVK Hedmark og Oppland vil takke valgkomiteen for sitt arbeid.

Her er de som ble valgt under årsmøtet.

 

Innstilt På valg
Leder Roger Brenden 2019 2020
Styremedlemmer Mikkel Kvassnes 2019 2021
Helge Heimstad 2019 2021
Tommy Andersen (for ett år) 2019 2020
Joachim Grande 2018 2020
Torbjørn Stalsberg 2019 2021
Gunnar Klingwall 2019 2021
Frode Flathagen 2019 2021
Varamedlemmer Halgrim Breie 2019 2020
Linda Dammen Moe 2019 2020
Valgkomite Erik Huse (leder) 2020
Espen Dammen Moe 2021
Knut Esbjørnsen 2022
Revisor Kristian Noer 2019 2020
Vararevisor Marius Kjønsberg 2019 2020

 

Etter Årsmøtet var vi så heldige at Linda Dammen Moe holdt et foredrag for oss om hennes forberedelser, treningsmetoder og deltagelse i VM som gikk i Serbia. NVK hedmark og Oppland er stolt over det arbeidet Linda har gjort i 2019, og for all den gode reklamen hun har gjort for klubben. Linda og AJT Kali har også kvalifisert seg for VM i 2020 og vi ønsker dem lykke til i 2020.

Neste gang vi høres har vi skiftet navn til NVK Innlandet og vi kommer snart tilbake med oppdatert aktivitets kalender for 2020.

NVK Hedmark og Oppland ønsker alle god jul og godt nytt år.