Årsmøter Innlandet

Her finner du protokoller og årsmøtepapirer for NVK Innlandet (Hedmark og Oppland).

Årsmøte 2023:

Årsmøte 2022:

Årsmøte 2021:

Årsmøte 202o:

Årsmøte 2019

Årsmøte 2018

 • Innkalling
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Terminliste/kalender
 • Valg
 • Protokoll

Årsmøte 2017

 • Innkalling
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Terminliste/kalender
 • Valg
 • Protokoll