NVK trenger økt IT-kompetanse

NVK trenger økt IT-kompetanse

Vi trenger hjelp for å makte oppgavene som ligger foran klubben.

Det er noen år siden at NVK emigrerte med innholdet over til Idium, hvor vår nettsider, vorsteh.no, i dag ligger.
Det har vært en vellykket flytting, til en brukervennlig side som både kan leses og redigeres på mobil – der flerteallet av brukerne våre er.

Driftssikkerhet

I tillegg til økt driftssikkerhet og økt brukervennlighet, har NVK også spart store summer på en enklere og mer moderne løsning enn den vi hadde.
Men vi har også tapt noe på veien.

NVC

Vår kompliserte gamle NVC-løsning lot seg ikke flytte, uten investeringer i hundretusenkroners-klassen.
Det vurderte styret som uforsvarlig, for en såpass beskjedent trafikkert del av vårt innhold.
Men NVC er viktig for klubben, og nå ønsker hovedstyret å forbedre NVC-sidene og ‘maskineriet’ bak.

Nøkkelpersoner

Ståle Garborg har lenge vært en krunmtapp når det gjelder IT, og kjenner NVC ut og inn.
Han kjenner også Datahound godt, der vi har valpelister osv. liggende.
Men Ståle har nå dessverre måttet takke for seg i NVKs tjeneste på grunn av en krevende jobb.

Nytt e-post-system og dokumentlagring

Vi har fortsatt Morten Bøhmer med på laget som IT-person. Han har vært med helt siden overgangen til Idium og kjenner systemet godt.
Men vi vil gjerne ha kontakt med flere i våre voksende medlemsmasse som kan tenke seg å gå inn i en gruppe som kan bidra både på IT og den redaksjonelle siden fremover.
Av oppgaver som er under arbeid i skrivende stund, er overgangen til nytt system for e-post og dokumentlagring/deling. Hovedstyret ser i retning av å innføre Microsoft 365 som arbeidsredskap.
Det skal i første omgang innføres for Hovedstyret og Avlsrådet, men vil ogå etterhvert bli tilbudt distriktene. Dermed kan alle distrikter få en fast vorsteh.no-adresse, og mulighet for deling og lagring av dokumenter, Teams etc.
Vi tror dette vil bidra til bedre arbeidsflyt og kontinuitet i alle deler av klubben.

Sponsorvisning

I tillegg til nettadressen vorsteh.no, har klubben nå sikret seg url-ene vorstehhund.no og vorsteher.no. Disse peker til vår hovedside vorsteh.no.
I 2023 har NVK disse sponsorene: Alf Hansen AS, Aluconsult (ny), Non-Stop, Trønderburet og Norway Ourdoor. Vi er stadig interessert i ny sponsorer, så dersom du som medlem vet om noen aktuelle, så ta gjerne kontakt.

Facebook

Vi har nå 3100 følgere på Norsk Vorstehhund klubbs hovedside på Facebook.
Der deles bl.a. alle artikler fra vorsteh.no som ligger på forsiden, samt så mange 1. premier som vi rekker/har oversikt over.
I tillegg har de fleste distrikter egne sider/grupper der info, erfaringer og gratulasjoner dele ivrig.

Instagram

På Instagram-siden vår, som ble startet opp i 2022, har vi 465 følgere.
Det er litt ujevn publisering på denne kontoren, og grunnen er svingende kapasitet.
Emneknaggen #norskvorstehhundklubb er brukt over 500 ganger av oss og andre.
Dersom du kan tenke deg å bidra med innhold på sidene våre, ta kontakt med oss!
Vi dekker f.eks. store stevner som NM, konferanser, nye tilbud, presentasjoner, samlinger osv., utover det som distriktene dekker selv.
Vi er få som skriver i dag, men vil gjerne bli flere, for å kunne dekke ting bedre.
Og kanskje også skrive om ting vi ikke rekker i dag?

Vorstehhunden er allsidig – du kan hjelpe oss å vise dem fram!

Kontaktperson:

IT-ansvarlig i hovedstyret og redaktør vorsteh.no:
Signe Karin Hotvedt
Tlf.: 48078419