Velkommen til Askøyprøven

Velkommen til Askøyprøven

NVK Vestland ønsker velkommen til apportprøve på Askøy 24. og 25. juni.

Vår årlege apportprøve blir arrangert på Ask, på Askøy 24.-25. juni. I år er det 20-års jubileum for prøven og dette vil styret markere på prøven.

Påmeldinga er no åpen så då er det berre å trene og melde på. Påmelding skjer via terminlisten for prøver (fuglehundprøve-apport) på nkk.no. Vår prøve er merka med NVK Hordaland og prøvenummer er 55.23028.

Prøveleder er Kjersti Follesøy, email: kjersti.follesoy@gmail.com

OBS!

Ta med egne fugler, godkjent ihht reglene, som pakkes i eigen pose som merkes med hundens navn.

Tillatte apportobjekt er tørka eller frossen fugl av jaktbar art som ryper, duer, rugder, ender e.l.

På vannapporten er det tillatt med dummy der det er festa ekte fuglefjør (vinger) på dummyen.

2 fuglar til søk apport i AK, 1 fugl i søk apport i UK.

1 fugl, eller dummy med fuglefjær på, i både UK og AK på vannapport.

Husk egen slepefugl, i tillegg til den som skal apporterast, til sporet i AK. Det er fint om de på forhånd fester ei snor på trekkfuglen.

Dommer må godkjenne apportobjektene.

Hjertelig velkommen til prøven!