Innkalling til årsmøte og julebord 2. des. 2020 i Buskerud

Innkalling til årsmøte og julebord 2. des. 2020 i Buskerud

Onsdag 2. desember inviterer vi til årsmøte og julebord på Lierkroa med utdeling av priser til Årets hunder.

Stedet blir Lierkroa som ligger i bunn av Lierbakkene mellom Drammen og Asker. Det er gangavstand fra Lier stasjon. Adresse: Lierbakkene 12A, 3414 Lier.

Årsmøtet starter kl.18!

Sakliste:

  1. Velkommen.
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av to referenter. Utpeke tellekorps. Valg av to til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenne/nekte stemmerett, fullmakter, innkallingen og dagsordenen.
  5. Årsberetning 2020
  6. Regnskap 2019-2020 med revisors beretning
  7. Innkomne forslag
  8. Budsjett 2021
  9. Handlingsplan 2021 (terminliste)
  10. Valg

Se alle årsmøtedokumenter her.  Dokumenter blir lagt ut gradvis ettersom de blir klare.

Valgkomiteen kan kontaktes her: Anders Simensrud

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato, sendes til leder Ernst Evensen Kolstadveien 1 3350 Prestfoss, eller mail ernst@fuglejakt.no.
Alle papirer blir lagt ut senest 2 uker før møtet.

Smittevernsreglene til FHI følges! God håndhygiene, minst en meters avstand og du må holde deg hjemme hvis du ikke er i form. Håndsprit vil være tilgjengelig. Alle vil bli registrert mtp.smittesporing.

Julebord

Det blir servert julemat etter årsmøtet. Medlemmer kan velge mellom pinnekjøtt og juletallerken (svineribbe/medisterkaker/medisterpølse). Pris er 350kr som inkluderer julemat + mineralvann, dessert og kaffe.

Bindende påmelding til Thomas Svane Jacobsen: tsjac@icloud.com innen 25. november. Skriv om du vil ha pinnekjøtt eller juletallerken.

Påmelding på e-post skal ledsages av innbetaling av kr.350 til kontonr 2270 29 86730.

Årets hunder

Vi skal også påskjønne Årets hunder, våre distriktsmestre og kanskje også skryte av noen ildsjeler som står på for klubben.

Slik ligger det an i konkurransen så langt: Premierte hunder Buskerud 2020