Dette skjedde på DKRS 2024

Dette skjedde på DKRS 2024

Representantskapet i NVK har valgt nytt hovedstyre, og fattet en rekke ferske vedtak.

NVK-leder Roger Brenden åpner DKRS 2024

På distriktskonferansen og representantskapsmøtet 17. og 18. februar, ble følgende nye styre valgt:

 • Leder Birte Wold Myhre (valgt for ett år, opprykk fra nestleder)
 • Nestleder Arne Aalberg (ny, valgt for ett år)
 • Styremedlem Signe Karin Hotvedt (gjenvalg, valgt for to år)
 • Styremedlem Ernst Evensen (valgt for to år, opprykk fra varaplass)
 • Styremedlem Ørjan Alm (ny, valgt for to år)
 • Styremedlem Arild Walter Hansen (ny, valgt for ett år)
 • Varamedlem Kristoffer Overvik (ny, valgt for ett år)
Kristoffer Overvik
Arne Aalberg
Arild Walter Hansen
Ørjan Alm
Ernst Evensen
Signe Karin Hotvedt
Birte Wold Myhre

 

Disse styremedlemmene var ikke på valg, og har ett å igjen: Tone Engløkk Jorde (avlsrådsleder) og Sigurd Nikolaisen.

Valgkomiteen ledes av Anders Simensrud.

Rune Mikalsen og Ellinor Nesse tok ikke gjenvalg og ble takket av. Maria Lundberg gikk ut av styret etter eget ønske.

Ellinor Nesse og Rune Mikalsen takkes av på DKRS 2024. Gaven er håndlagde matbokser.

Nye Distriktsrepresentanter: Trine Foss Salvesen (Agder), Jon Terje Hellgren Hansen (Østfold), Thomas Nyberg (Rogaland), Tommy Thomassen (Vestland), Frode Erlandsen (Møre og Romsdal) og Britt Svendsen (Vestfold-Telemark).

Vedtakene:

Tsjekkisk vorstehhhund ble ikke tatt opp som ny rase i klubben i år, slik styret hadde innstilt på. Høringsrunden som ble gjennomført i vinter viste sprik i medlemsmassen.

Et flertall på RS vedtok at spørsmålet tas opp igjen tidligst på RS i 2026. Hovedstyret fikk i oppdrag å utrede de prinsipielle sidene ved å innlemme en ny rase i klubben. Utbredelsen av rasen i Norge skal kartlegges nærmere. Hovedstyret skal også se nærmere på konsekvensene dersom flere raser ønsker å bli opptatt i NVK, og eventuelle krav fra NKK om tilknytning til raseklubb.

Helge Heimstad presenterer tsjekkisk vorsteh

Antall NVC-premier ble vedtatt redusert fra 13 til 12, og reglene ble tydeliggjort. Etter en høringsrunde i vinter ble jaktrådet opprinnelige forslag moderert, og deretter vedtatt av RS.

Disse NVC-titlene skal heretter deles ut:

 • Årets vorstehhund
 • Årets unghund allround
 • Årets skogsfuglhund
 • Årets fullkombinerthund
 • Årets høyfjellshund AK/VK (vinter og høst)
 • Årets unghund vinter
 • Årets unghund høst (høyfjell og lavland)
 • Årets strihår
 • Årets korthår
 • Årets langhår
 • Ny: Årets apporthund UK og AK

Kriterium: Årets hunder i NVK og NVC må være norskeid, registrert i NKK og eier må være medlem i NVK. Premiering må være oppnådd på jakt- og apportprøver i Norge.

Forslag om endring i avlskriteriene for strihår ble ikke vedtatt.

Kontingenten ble satt opp fra 500kr til 550kr for hovedmedlem.

Fullt referat finner du i protokollen (kommer)

Heder og ære

Nye æresmedlemmer i NVK: Nina Smidtsrød og Øystein Storvoll.

Gullmerker: Birte Wold Myhre, Geir Henning Strøm, Geir Sve, Anne Grete Langeland.

Sølvmerker: Børge Follesøy, Jon Fosse (begge Vestland), Walter Paulsen og Torbjørg Myhre (begge Nordland)

Vorstehhhundstatuetten ble delt ut for NM-gull 2024 til Strihårlaget: Rune Fossum (Boss), Ørjan Alm (Super Nova) og Ole Christian Kjenstad (Tjapp).

Oppdretterpris 2024 ble utdelt til Bergjordet, Langvassåsen og Rampen.

Utstillingspriser 2024 ble utdelt til Orrknallens Keeper, Langvassåsens I-Divi og Rampens Plexi.

Avlsprisen 2024 ble utdelt til Rampens Kbh Salza

Ialt tre NVK- og 13 NVC-priser ble delt ut. Flere av prisene består av flotte vandrepremier. Her er hele lista: Årets NVK-hunder 2023 og Årets hunder i NVC-cupen 2023.

Klikk på bildene under for å se større versjoner

 

Vorstehhundstatuetten (klubbens øverste utmerkelse) ble delt ut til vinnerlaget i NM høyfjell 2023. Laget: Ole Christian Kjendstad (Tjapp), Rune Fossum (Boss) (mottatt av Lisa Garberg), og Ørjan Alm (Super Nova). NM-vinnerne er flankert av Rune Mikalsen og Ellinor Nesse i Jaktrådet.
Oppdretterpriser 2023 til Bergjordet (Ole-Erik Furuheim, Langvassåsen (Liv-Jorunn Karlsen) og Rampen (Nina Smidtsrød)