Nytt styre i Hedmark og Oppland

Nytt styre i Hedmark og Oppland

HEDOPP logoKristian Noer ble valgt til ny leder på årsmøtet.

Årsmøtet i NVK Hedmark/Oppland ble avholdt på Honne, Biri 8/12 2016. Det møtte 15 medlemmer.

Årsmøtet behandlet de vanlige sakene som beretning, regnskap og valg, det nye styret ser dere på bildet over.

Vi takker Roger Brenden og Erik Huse, som gikk ut av styret for den kjempeinnsatsen de har lagt ned for klubben gjennom mange år, og er glade for at de fortsatt har sagt seg villige til å stille opp og hjelpe til der det trengs!

Nye styremedlemmer ble Anne Liv Sollesnes (kasserer) og Torbjørn Stalsberg. I tillegg ble Erik Gunnholt valg som vara/suppleant til styret (ikke med på bilde). Velkommen til dere! Ny leder ble Kristian Noer.

På årsmøtet ble det delt ut en premie til klubbens to beste vorstehere – Tiurjegerns Turbo Pippi (Tommy Andersen) ble klubbens beste hund, med Stallogaisas Nikita (Anne Liv Sollesnes) på plassen bak.

Årsmøtet behandlet også budsjett og handlingsplan.

Roger Brenden og Erik Huse ble takket for innsatsen
Roger Brenden og Erik Huse ble takket for innsatsen

Vi fikk en god og konstruktiv diskusjon om de forskjellige aktivitetene vi gjennomfører i klubben – Jaktprøvene våre på Vinjevegen, Åstjern og Lygna er store arrangementer som krever mye av de som er ansvarlige.  De siste to åra har vi ikke klart å gjennomføre skogsfuglprøven Kongsvinger Grand Prix, dels på grunn av lav påmelding (2015), dels på grunn av mangel på dommere (2016).  Prøven er ikke satt opp på terminlista for 2017, men årsmøtet ba om at styret vurderte KGP som arrangement fra 2018, muligens i en ny form.

Jaktprøvene våre har blitt gjennomført med gode tilbakemeldinger fra deltagere, dommere og kjentmenn.  Vi takker alle som har stilt opp for oss  i 2016.  En stor takk rettes også til våre sponsorer, som har bidratt med premier, utlodningsgaver og materiell til arrangementene våre.

Det ble også diskutert hvordan klubben kan bidra til å involvere den store delen av medlemsmassen som ikke er prøvedeltagere.  Ulike foredragstemaer, bruk av Nordhue-terrenget og hvordan vi kan synliggjøre rasene våre på en enda mer positiv måte ble diskutert.

Vi i styret håper at medlemmene fortsetter med å gi oss innspill på mail, telefon eller Facebook, vi skal fortsette å jobbe for en aktiv klubb med stort engasjement.

Vi i styret takker for et godt og konstruktivt årsmøte!

KMN