Apportkurs i Buskerud

Apportkurs i Buskerud

Lær av de beste – bli med på apportkurs i Lier.

Apport er en grunnleggende dressurdisiplin, det fremmer samarbeidet med hunden, er svært nyttig på jakt – og er samtidig en morsom aktivitet for hunden og deg i båndtvangtiden.

NVK Buskerud starter i mars opp grunnkurs i apport. Mål for kurset: Gjøre deltagerne i stand ved målrettet trening å ta apportbevis.

Instruktører: Wenche Due Hansen, Terje Holmberg, Arild Walter Hansen.

Oppstart: 1. kurskveld er tirsdag 7. mars. Kurset varer 8 kvelder.

Pris for NVK-medlemmer: kr. 1600
Pris for ikke-medlemmer: kr. 2000

(dvs at du tjener på å bli sidemedlem i Buskerud-gruppa hvis du er medlem i annen NKK-tilknyttet klubb)

Alle fuglehundraser er velkomne!

Påmelding: Wenche Due Hansen, mobil: 906 81 829, e-post: wenchedue@gmail.com

Bildet øverst viser deltakerne på fjorårets apportkurs i NVK Buskerud med de tre instruktørene i bakerste rekke.