Drop-in apport 9.–10. mai på NVK-hytta

Drop-in apport 9.–10. mai på NVK-hytta

NVK Buskerud inviterer til apporttrening og mulighet for å ta apportbevis.

NVK Buskerud stiller med instruktører til sted kl. 9-16 begge dager.

Deltagerne må selv ta med apport-.ilt som er tillatt brukt ved apportbevisprøve.

I dag lettet regjeringen på «koronarestriksjonene» og vi kan igjen begynne å planlegge litt aktiviteter.
Vi forholder oss selvsagt til de regler som er gitt fra det offentlige.
Forutsetningene for å avholde arrangementer med 5 – 50 personer er at disse må ha en ansvarlig arrangør, og arrangementet må foregå på offentlig sted.

Denne ansvarlige arrangøren har to oppgaver knyttet til smittebegrensning:

  1. Sørge for at deltakere overholder smittevernskravet om at deltakere som ikke tilhører samme husstand skal holde minst 1 meter avstand. Det må også sikres at andre smittevernsråd overholdes: Personer med luftveis-symptomer kan ikke delta. Det skal tilrettelegges for håndvask/antibac. Ved aktiviteter med utstyrsbehov skal deltakerne ha med eget utstyr/utstyret skal ikke håndteres av flere personer.
  2. Ha oversikt over deltakerne. Denne oppgaven knyttes til at det skal være mulig å enkelt gjøre en smittesporing i ettertid.

Spørsmål:  send mail til Buskerud-leder ernst@fuglejakt.no eller pr tlf 406 25 685