FH 01/2014 – Godt nytt år!

Året nærmer seg slutten, og tiden er inne for litt refleksjon rundt årets resultater og status i klubben, skriver NVK-leder Pål Andersen.

Gjennom året har både gamle kjente og nye ekvipasjer levert på forskjellige arenaer. Mange premier har det blitt på våre hunder, og dette ble toppet med gull under NM lag høyfjell. KV leverer jevnt og trutt, men SV har også vist seg frem på en flott måte. Banebrytende resultat kom også i høst for LV med Fragle og Gunnars imponerende 1.VK m CK. Jeg vil gratulere dere alle med en godt gjennomført sesong, og jeg håper også at alle har fått noen flotte jaktopplevelser i løpet av de siste månedene!

Det jobbes iherdig i distriktene og den store aktiviteten er godt synlig på nettsidene. Det er et variert og spennende aktivitetstilbud tilgjengelig for medlemmene og dette skyldes ene og alene stor arbeidsinnsats i distriktene.

I disse dager arrangeres årsmøtene for distriktene. Vi har beklageligvis vært gjennom en lengre periode med mye uro internt i klubben, men det tas grep og jeg opplever mye positivt i klubben selv om det fremdeles er mer å jobbe med hva gjelder arbeidsform og kultur enkelte steder. Min oppfordring til det enkelte medlem er å engasjere seg. Ta tillitsverv og bli med å forme fremtidens NVK.

Det er flere spennende saker som skal landes i nær fremtid. Årboka, ny Vorsteh hundedatabase og ikke minst en etterlengtet jubileumsbok er like rundt hjørnet… Det jobbes også iherdig med utkastet til nye vedtekter som blir en særdeles viktig sak på RS.

På nyåret skal vi avholde DK og RS. Distriktskonferansen er arenaen for å utveksle ideer og synspunkter for fremtiden. Jeg håper vi skal få til en konstruktiv dialog om felles mål, og jeg håper dere alle engasjerer dere når saker i forkant skal diskuteres i distriktene. Det er viktig at deres representanter har fått med seg medlemmenes innspill til diskusjonene som kommer på DK. Vi kan fremdeles forbedre oss på kultur og samhandling, men min opplevelse er at vi beveger oss fremover i positiv retning. Min tid som leder av NVK nærmer seg slutten , og tiden er inne for et skifte. Det har vært syv lærerike, spennende og til tider svært krevende år. Jeg har fått mange nye bekjentskaper og jeg vil takke mange av dere for et særdeles godt samarbeid i denne tiden.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god jul og alt godt for det nye året!

Hilsen Pål Andersen