FH 01/2020 Godt nytt vorsteher-år!

FH 01/2020 Godt nytt vorsteher-år!

Nok et år har gått! Her kommer en liten oppsummering av året i korte trekk.

Vi fikk inn noen nye distriktkontakter i starten av året, men vi mangler fortsatt distrikt kontakt i Rogaland.

Avlskriteriene for KV ble endret på siste RS noe som førte til store diskusjoner og noe misnøye hos noen av medlemmene i NVK. For SV ble det noen mindre endringer.

Vi vant ingen NM eller NM lag, men vi kom på pallen og gjorde det meget bra i flere av høystatusløpene for unghunder.

Landssamlingen Salten i Nordland ble helt fantastisk med hyggelig vertskap og flott Nord Norsk natur.

NVK O/A hadde en flott stand på villmarksmessa på Lillestrøm og NVK Innlandet hadde flott stand på Jakt-og fiskedagene på Elverum.

Når det gjelder HD-problematikken så er vi veldig bekymret. Det har vært stor økning på både SV og spesielt på KV. Dette er noe vi må jobbe med i fremtiden for å forbedre.

Det har kommet en ny utstillingspris som deles ut i år sammen med fra før avlspris og oppdretterpris. NVC-titlene og NVK- fat deles også ut på DK som blir helgen 7.-9.februar Det har vært veldig jevnt i toppen av NVC dette året.

Vi har fått nye medlemmer i avlsrådet, men vi har manglet kandidater på KV gjennom hele 2019.

Ny sekretær er på plass. Sissel Martinsen har overtatt etter Britt Svendsen fra 1.1.20.

Jeg vil også nevne en historisk 1.UK fullkombinert høyfjell til 12 måneder gamle SV Tjuvskyttens Hasse til Ida Sollie. Det er veldig bra at vi nå arrangerer fullkombinertprøver over hele landet, på både raseklubbenes og i fuglehundklubbenes jaktprøver. Det er ikke så vanskelig å legge en FK-prøve sammen med en ordinær jaktprøve.

Vi er fortsatt med i VM for stående fuglehunder. Det er gledelig å se at flere vorstehhund eiere melder seg på. VM i St.Hubertus, eller VM i praktisk jakt, der bør vi være gode både på dame- og herresiden. I året som gikk var det store utfordringer og en lang prosess for å få med 2 av våre hunder på grunn av halekupering. RU og FKF har jobbet hardt og iherdig opp mot NKK og Mattilsynet for å få disse hundene godkjent. Det løste seg til slutt. Det er satt ned en komite i NKK som skal se på dette i fremtiden.

VM i hundekjøring har vi også gjort det meget godt i forskjellige øvelser.

Alle hundeeiere i Norge ble satt ut av hundesykdommen som herjet i fjor høst. Flere jaktprøver og arrangementer ble avlyst. Det var flere vorstehere som ble alvorlig rammet. RU, som er en forkortelse for raseklubbutvalg, består av alle raseklubbene i bladet Fuglehunden. Vi er eiere av bladet, eiere av NM lag og det er vi som bestemmer championatreglene for disse rasene.

NVK har i 2019 hatt leder i RU, samt leder i FA (felles avlsråd). Vi har også medlemmer i ny opprettet datagruppe som ligger under RU, som FA har tilgang til. Det er veldig bra samarbeidsklima i RU. Det har vært arbeidet mye med championatreglene i 2019.

Nestleder i RU, som har representert de engelske rasene, samt leder av NVK som har representert de kontinentale rasene, la frem et forslag til RU, som ble vedtatt og gjelder fra 1.1.20. Det er viktig å presisere at championatreglene ikke tilhører jaktprøvereglene som revideres hvert femte år. Den viktigste endringen er at vi fjerner omregningstabellen som står i jaktprøvereglene som det henvises til. Det blir championatpoeng som vi kan kombinere apport premiene med. Samtidig fjerner vi noen av 1.UK apport til NJCH,men legger inn 1.UK fullkombinert med 4 championat poeng.

Det har vært en del utfordringer med overføring av resultater fra Dogweb (NKK) til Datahound (RU/NVK). Indeksene vi bruker, har også vært noe vi sliter med å få ut i tide. Det er mange personer som er involvert, og vi er avhengig av enkeltpersoner.

Vi jobber også i RU med å få flere til å ta eksteriørdommerutdannelse. Vi ser på flere løsninger. NVK ønsker at distrikter som har dyktige ringsekretærer, vurderer disse til dommere. I 2020 skal RU ha en felles avlskonferanse siste helg i januar, som er for alle medlemmer. Det er begrenset med plasser, så her er det førstemann til mølla. Videre skal vi arrangere NM skog i 2020 i regi av NVK Trøndelag. NVK har søkt om Kongepokal/NKK pokal til arrangementet.

Landssamlingen blir hos NVK O/A.

DK blir helgen 7.-9.2 på Olavsgård.

Håper vi sees!

Mvh leder Anders Simensrud