FH 02/2017 – Nyvalgt leder for avlsrådet

FH 02/2017 – Nyvalgt leder for avlsrådet

Jeg heter Trude Lien og er nyvalgt leder for avlsrådet i NVK. Som leder av avlsrådet er man også medlem av hovedstyret og skal være bindeledd mellom avlsråd og hovedstyret. Det blir min oppgave å lede og koordinere avlsrådets arbeid.

Avlsrådet skal gi faglige råd i spørsmål om avl.  Ansvar for avlen hviler på oppdretter og hannhundeier. NVK ønsker å påvirke til at avl er basert på faglig kunnskap, og at vi bruker de beste verktøyene som er tilgjengelige for å jobbe mot målene i avlsplanen. Målene i avlsplanen er å avle frem sunne hunder, mentalt og fysisk, i tillegg til å ha utmerkede egenskaper som allsidige fuglehunder for norske forhold.

Dette er ingen liten oppgave!

Avgående leder for avlsrådet; Kai-Rune Johannessen har sittet med denne oppgaven i lang tid og skjøttet oppgaven på beste vis med solid fagkunnskap og kompetanse. Det er derfor med stor ydmykhet jeg går til denne jobben.

Litt om meg: Jeg bor i Bergen, er veterinær og arbeider med dyrevelferd i Mattilsynet. Jeg har allsidig erfaringsbakgrunn i yrket og har jobbet klinisk i stordyrpraksis, smådyrpraksis og med fisk.

Jeg har hatt hund hele livet og har i dag 3 stk strihåret vorsteher. Jeg vokste opp med korthåret vorsteher og var innom Gordon Setter før jeg landet på Strihår på nittitallet en gang. Jeg sysler litt med oppdrett, og har valpekull med ujevne mellomrom – mye kos og mye arbeid!

Jeg har sittet i Avlsrådet siden 2013 og fått litt erfaring med dette arbeidet. Å lede avlsrådet ser jeg på som en interessant og utfordrende oppgave. Det er mye som skjer og det er viktig å holde seg oppdatert både faglig og på konkrete saker. Det er mange engasjerte medlemmer der ute som mener sterkt om mye – det er bra!  Avlsrådet tar gjerne i mot innspill, og vi håper og oppfordrer til at innspill og engasjement forankres i fakta og faglig grunnlag. Jeg har en god og positiv gjeng med meg i avlsrådet som gir god støtte og trygghet. Kai Rune har dessuten lovet å være min støttekontakt en tid fremover! Jeg kan ikke annet enn å gjøre ting på min måte, men jeg kan love å gjøre mitt beste for klubben og Vorsteheren.

Trude Lien

leder NVK Avlsråd