FH 03/2014 – Ny leder i NVK Tore Kallekleiv

FH 03/2014 – Ny leder i NVK Tore Kallekleiv

Hans størsteinteresse er jakt - det kommer klart fram når nyvalgt NVK-leder Tore Kallekleiv presenterer seg selv for medlemmene.

Jeg er 59 år, gift med Anne Grete Langeland og har 3 flotte barn der 2/3 er jegere, bosatt i Fana i Bergen. Har holdt på med stående fuglehunder siden 1976 og jeg har for det aller meste jobbet med korthåret vorsteh. Denne rasen passer mitt gemytt og jeg kjenner styrker/svakheter. Hadde flaks med første hund og har vært velsignet med ”knallgode” jakthunder i hele mitt jegerliv. Drevet oppdrett av KV under kennelnavnet Rugdelias, siden 1981.

Jakt er nok det som betyr aller mest for meg. Jobbet som brannmann i Bergen i mange år og kunne  ”PANG”-sjonere meg i en alder av 57 år. Det har vært privilegium å jobbe i en skiftordning som gir enormt med tid til jakt. Dette har jeg utnyttet i alle år og som PANG-sjonist er denne muligheten blitt ytterligere forbedret. I 2013 jaktet jeg i samtlige Skandinaviske land og har fått veldig gode venner i Finland, Sverige, Danmark og Island. I Norge blir det stort sett jakt hver uke. Jeg liker de fleste typer jakt og fellefangst er noe jeg kommer til å prioritere mer i fremtiden. Jeg oppfordrer alle jegere til å starte med predatorbekjempelse.

Jeg har vært dommer siden midten på åttitallet fått gleden av å dømme i de aller fleste høystatusløp i Kongeriket.  Regner meg ikke som noen rasefanatiker og får lett klump i halsen når jeg har gleden av å få se fremragende fuglehunder boltre seg på fjellet eller i skogen. De seneste år har jeg også fått invitasjon til å dømme utenlands. Det er viktig at Norge følger med på hva som skjer rundt oss.

Jeg har hatt veldig mange verv i fuglehundsporten opp igjennom tidene. FKF, NVK og Vestlandets Fuglehundklub har vært mine oppdragsgivere. Jeg er valgt som NKK sin representant i FCI for kontinentale stående fuglehunder.

Som nyvalgt leder av NVK er det naturlig å rette blikket fremover samtidig som jeg benytter anledningen til å takke alle de personene som har drevet klubben frem til det den er i dag. Tusen takk!

NVK har vedtatt en handlingsplan som hovedstyret (HS) skal bestrebe seg på å få gjennomført etter beste evne. Jeg sitter som leder for et meget kompetent HS som det skal bli en fornøyelse å jobbe med. HS ønsker svært gjerne å komme i kontakt med deg som medlem. Vi har derfor tilbudt samtlige distrikt at representanter fra HS vil holde foredrag innen flere hundesportsområder som forhåpentligvis kan være av interesse for våre medlemmer. Dette arbeidet er allerede kommet godt i gang i flere distrikter.

HS ønsker å ha god kommunikasjon med alle våre distriktskontakter (DK) som har en særdeles viktig rolle å spille.

Jeg registrerer at NVK sitt medlemstall har sunket de siste årene og dette vil være et av klubbens viktigste fokusområder i kommende år. Det kan selvsagt være flere årsaker til dette, og jeg nevner noen som vi allerede kjenner til. Det har vært en del uro i klubben en tid nå og dette bidrar slett ikke til å øke medlemstallet. HS jobber med organisasjonsutvikling og vi vil komme med konkrete tiltak som vi tror vil skape mer ro i klubben. Jeg vil oppfordre alle med interesse for vorstehrasene om melde seg inn i klubben og delta aktivt på de arrangementene som NVK arrangerer. Følg med på nettet og du er hjertelig velkommen på våre aktiviteter

NKK har påtatt seg ansvaret for NVK sitt medlemsregister etter at den store omorganiseringen i Jakthundsektoren ble gjennomført. Vi er ikke fornøyd med hvorledes dette er blitt utført og NVK har vært i dialog med NKK. Dette skal ha tett oppfølging. Det er også viktig at klubben tilbyr aktiviteter som våre medlemmer finner interessante og her vil våre DKer spille en sentral rolle. Ikke vær redd for å sende ”dine bestillinger” til disse, aktive medlemmer er en stor ressurs for klubben.

Min store ambisjon som leder av NVK er å besøke alle distrikt i løpet av året. Jeg ønsker å se hvordan dere jobber med ”Verdens flotteste hunderaser” og hvis jeg kan bidra med noe, så stiller jeg opp. Jeg oppfordrer alle til å jobbe aktivt med sine hunder og viser de frem slik at vi kan finne de beste avlshundene som kan bringe vorstehhunder mot nye høyder. Jeg konstaterer at indekser og premieringsprosenten hos vorstehrasene stadig peker oppover.

Mitt klare budskap er fortsatt aktuelt: ”STÅ PÅ! RASEN ER I FREMGANG”

Jeg lover å gjøre alt som står i min makt for å bidra til at vorstehhund skal være et høyaktuelt alternativ når den norske småviltjeger skal velge seg jakthund i fremtiden.

Kallis