FH 04/2017 – Nytt medlem i KV avlsråd

FH 04/2017 – Nytt medlem i KV avlsråd

Styret i NVK har utnevnt Karina Kolflaath til nytt medlem i avlsrådet for korthår.

Mitt navn er Karina Kolflaath og jeg er bosatt i Tromsø. Min største interesse i livet er KV – og hundeholdet har vært en livsstil gjennom mange tiår.

Mitt hovedfokus i hundeholdet med stående fuglehunder er hundens gemytt, helse og funksjon.

I dag har jeg tre KV, og mine hunder er i bruk året rundt. Jeg jakter høst og vinter, bruker hundene foran pulken på vinterturer i fjellet og de bærer kløv om sommeren. Jeg har også hatt andre raser tidligere, blant annet Grønlandshund, Siberian Husky og Flatcoated retriever. Gode hendelser fra mitt liv med KV gjennom 30 år har blant annet vært å få delta på NM-lag med min N JCH N UCH Gappo, samt ett friår med fire egne KV på Finnmarksvidda, hvor vi brukte hundene stort sett hver eneste dag.

Av tidligere organisasjonserfaring som er relevant å nevne i denne sammenhengen, er ulike tillitsverv i NJFF, både på fylkesnivå og i ulike lokalforeninger. Jeg har min utdanning fra Universitetet i Tromsø, og til daglig arbeider jeg hos Fylkesmannen i Troms.

Jeg er innehaver av Markusfjellets kennel sammen med min datter Agneta Kolflaath Kajander. Jeg har hatt KV siden 1986, hatt et fåtall valpekull og har deltatt på jaktprøver gjennom 20 år. De siste årene har det av ulike årsaker vært opphold med jaktprøver, men jeg satser nå videre med unghunden.

Min aller første KV, Faya, kjøpte jeg i 1986 fra Stein Schwenke i Tromsø. Hun var etter N UCH Varingkollens Lissi og Kajsamarkens Arras. Fra mitt oppdrett kommer blant annet Irgas (Vinner NM Vinter 1998), hans søster Lappi (Vinner Arctic Cup 1994), min egen NUCH NJCH Gappo (NM-lag 2002) og N JCH NJ(CK)CH Markusfjellets Raipas som har vært på NM-lag ved flere anledninger.

 Min visjon

Min visjon for avlsarbeidet er at KV skal være en robust, frisk og allsidig jakthund. KV skal ha meget gode jaktegenskaper både før og etter skuddet i jaktsituasjonen. Det er et mål at vår rase skal konkurrere med de øvrige fuglehundrasene på et høyt kvalitetsnivå, både når det gjelder jakt og eksteriør. I dag er KV en rase med generelt god helse og godt gemytt, og det må vi sørge for å ta godt vare på i det videre avlsarbeidet. Jeg ønsker gode og friske tisper i avl, og har et sterkt ønske om at tispeeierne gjør seg godt kjent med NVK sin avlsplan som går frem til 2019. Planen omtaler egenskaper som vi i NVK ønsker oppdrettere skal vektlegges i avlsarbeidet.

Avlsplanen er derfor en god guideline for oss oppdrettere. Vi oppdrettere har alle et felles ansvar for å videreutvikle rasen – ikke bare når det gjelder jaktegenskaper og eksteriør, men også når det gjelder å minimalisere uønsket atferd, allergier og andre arvelige defekter hos KV.

Jeg har et ønske om et styrket nordisk samarbeid for å finne spennende nye kombinasjoner i vårt avlsarbeid med en rase som i fuglehundsammenheng ikke er spesielt stor.

 Jeg takker for tilliten med å bli valgt inn i avlsrådet for KV og skal gjøre mitt beste, sammen med øvrige representanter i rådet, for å fremme denne fantastiske rasens kvaliteter.

Karina

Kontaktinfo Karina Kolflaath