Her kan hunden løpe fritt i sommer

Her kan hunden løpe fritt i sommer

Det er flere steder du kan la hunden få løpe fritt i båndtvangtiden, hvis du er villig til å kjøre litt.

Nordhue

Skog – Nordhue, Hedmark

Hedmark og Oppland Fuglehundklubb og NVK Hedmark/Oppland drifter et flott treningsterreng i Løten mellom Hamar og Elverum.

Her kan du trene på egenhånd. Terrenget er inngjerdet, og ca. 800 mål stort. Terrenget ligger ca .600 meter over havet, med fin fjellskog av furu og gran. Enkelte store myrer bryter opp og gir nesten fjellfølelse. Normalt er det lite fugl i terrenget.

Hver fører kan gå med inntil tre hunder samtidig. Alle hunder SKAL ha gyldig sauerenhetsbevis, dette må ikke være eldre enn to år, og må medbringes for evt. kontroll.

Priser: Medlemmer, årskort: kr 450 enkelttur: kr 70. Ikke-medlemmer, årskort kr 650 enkelttur: kr 110

I tillegg kommer 60 kroner i bompenger.

Kontaktpersoner: Astri Norøy, 995 24 416, noaswheaten@hotmail.com eller Jan Cato Torve, 416 76 592
Flere detaljer og kjøreanvisning: Les mer om Nordhue-terrenget her 

På fjellet – Engerdal, Hedmark

I Båren i Engerdal har Hedmark og Oppland Fuglehundklubb et terreng på ca. 7,5 km2 med dispensasjon fra båndtvangen i periodene 1. april – 30. april, og 1. juli – 20. august, for kondisjon- og dressurtrening av fuglehunder.

Oppkjøring til «Brakka» er på vestsiden av RV 26 rett nord for Svalåsen. (Ved vei til Høgsetvollen N61 59 687 E11 43 386) Her er det skiltet med HedOpp skilt til treningsterrenget. På brakka får du løst treningskort. Dette koster kr. 30 pr. hund pr. dag eller kr. 250 for sesongkort for inntil 2 hunder. Det er ikke lenger krav om sauerenhetsbevis.

For nærmere informasjon kontakt: Morten Sørensen tlf. 909 33 869, Steinar Sørlie tlf. 905 91 221

Treningsterreng Hjerkinn

På Fjellet – Hjerkinn, Oppland

Dovrefjell Fuglehundklubb har trening på fjellet fra og med 15. juli til 20. august.

Avmarsj fra P-plass ved sien til Viewpoint Snøhetta, kl. 18 tirsdag og fredag. Kl. 11 lørdag og søndag. Oppmøte til registrering i god tid (min. 10 min) før dette.  Godkjent sauebevis må medbringes i juli/aug.

Treningsavgift: Dagskort 100 kroner. Sesongkort 400 kr til konto: 2065 60 29324 eller ved oppmøte. Kvittering for betaling må kunne forevises. Det vil være mulig å bruke Vipps.

Treningsterrengets avgrensinger er vist på kart på oppmøteplassen.

Ved spørsmål kontakt: Jo Halgunset  990 97 524

Lavland – Vestfold fuglehundklubb

VF har et inngjerdet lufteområde i Svelvik og et i Kvelde. Dette er for medlemmer. Hver eier har kun lov til å lufte to hunder av gangen. Flere opplysninger på klubbens hjemmeside.

Terrengansvarlig Kvelde: Thore Langerud, 913 43 161
Terrengansvarlig Svelvik: Tom W. Pettersen, 918 08 055

Et det treningsterreng som er allment tilgjengelig, men som ikke er med i listen, eller andre terreng om er åpne for NVK-medlemmer? Si gjerne fra til signe.karin(a)gmail.com.