Medlemsmøte Buskerud 24. januar

NVK Buskerud inviterer til medlemsmøte om ny avlsstrategi.

Tid: Onsdag 24. januar kl. 18.00

Sted: Røde Kors-huset i Lier, Ringsriksveien, Tranby. KART.

Enkel servering!

Tema for årets første medlemsmøte i NVK er avl.

Vi ønsker også å høre hva medlemmene i laget vårt mener om klubbens fremtidige avlsstrategi. Den 10-årige avlsplanen for årene 2010-2019 løper ut neste år, og NVK skal i året som kommer ha dette som tema.

Hva bør være satsningsområdet for våre raser? Er det fortsatt stort fokus på jaktlyst, eller skal andre momenter som for eksempel samarbeid, helse eller gemytt få høyere prioritet?

NVKs Avlsplan 2010-2019
Forsiden på NVKs Avlsplan 2010-2019

Gjeldende avlsplan setter en prosentvis fordeling på hva som skal vektlegges: Det er jaktlige egenskaper som viltfinnerevne, jaktlyst, reviering/samarbeid, reising. Og andre egenskaper som eksteriør, helse, fruktbarhet, adferd/gemytt, pelskvalitet. Se prosentmessig fordeling her.

Hva mener du er viktigst?

Tidligere leder i NVKs avlsråd, Kai-Rune Johannessen, kommer for å fortelle om den avsplanen klubben nå har, arbeidet som lå forut for den, og hvordan en ny avsplan kan utformes.

Han kan også forklare hva nytten av en slik plan er, og om verktøyene som brukes for å kontrollere om det faktisk skjer fremgang.

NB: For at vi raskest mulig skal komme til kjernen i dette store fagområdet, er det en stor fordel om medlemmene på forhånd har satt seg inn i gjeldende avsplan.

NVKs avslplan 2010-2019: Her finner du et utdrag av gjeldende avlsplan, og kan laste ned hele planen.

Avlsrådet vil orientere om arbeidet med ny avlsplan på årets distriktskonferanse, men ønsker å få signaler fra distrijtene om hva medlemmene ønsker som satsingsomrder. Her skal Buskerud svare samlet. Dette er spørsmålene som Avlsrådet ønsker at alle distrikter skal svare på: Spørsmål til ny avlsplan.

Last ned gjeldende avlsplan her: NVKs Avlsplan 2010-2019 (PDF)

Dersom sakene til årets distrikskonferanse/representantskapsmøte er klare, vil vi også gjennomgå dem. DK/RS arrangeres helgen 10-11. februar, og papirene skal være klare to uker før.

Velkommen til medlemsmøte!