Medlemsmøte på NVK-hytta

Medlemsmøte på NVK-hytta

Velkommen til årets første medlemsmøte - temaet er blant annet avl.

NVK Buskerud inviterer til medlemsmøte i NVK-hytta på Holleia ved Vikersund onsdag 6. februar kl 18.00.

Hovedtema er saker som skal diskuteres på NVKs distriktskonferanse midt i februar. Der legger hovedstyret og avlsrådet blant annet fram forslag om endringer i klubbens krav for godkjenning av  parringer og avlshunder. Har du meninger eller spørsmål om det, så er klubbmøtet stedet for å bli hørt – før vedtak gjøres av Distriktskonferansen / Representantskapsmøtet.

På nettsiden her, under avlsrådet, finner du dagens regler. Innen vårt medlemsmøte, blir det nye forslaget i klartekst også lagt ut.

Det gjelder blant annet hvilke konkrete krav som skal stilles. Det er jo en avveining mellom hvor strenge krav man stiller, og hvor mange hunder som vil klare kravene.

Med strenge krav, risikerer man for eksempel at avlsbasen snevres inn, med de uheldige konsekvensene det har, og at mange parrer hunder utenfor klubbens regelverk. På den annen side er avlskravene klubbens valgte  metode for å kunne påvirke avlen i riktig retning, dvs den retning medlemmene, ved klubbens valgte organer, mener er riktig.

Så hva mener du? Bli med på møtet og la din stemme bli hørt. Vi byr på kaffe foran peisen og hyggelig hundeprat. Treningsområdet er åpent.

Velkommen!

Ps. Veien til hytta: kjør til Vikersund, litt nordover i retning Hønefoss. Ta av mot Gravermoen/ Finnerud ved Drolsum kirke/ Rud kapell. Kjør til Sørliveien, der er det bom (tar kort og mynter), deretter ligger hytta noen hundre meter på høyre hånd. Avtal gjerne med andre om kjøring. Hvis du sliter med å finne veien, kontakt hyttesjef Monica, Ernst eller Arild. Mobilnumrene deres finner du i menyen på denne siden, under «Kontakt».