Arild gjenvalgt som Buskerud-leder

Arild gjenvalgt som Buskerud-leder

Referat fra årsmøtet i 2016 i NVK Buskerud.

Arild Walter Hansen ble gjenvalgt som leder i NVK Buskerud på årsmøtet.

Årsmøte NVK Buskerud desember 2016
Årsmøte NVK Buskerud desember 2016

På årsmøtet på Røde Korshuset i Lier 7. desember hadde 20 stemmeberettigede medlemmer møtt opp.

Øvrige styremedlemmer:

Signe Karin Hotvedt, sekretær/nett (ikke på valg)

Thomas Svane Jacobsen, kasserer (ikke på valg)

Toril Weum Ekjord, styremedlem (ny, 2 år)

Henrik Syvertsen, styremedlem (ny, 2 år)

Frode Laugerud, styremedlem (ny, 2 år)

Linn Gareid, varamedlem (ny, 1 år)

Valgkomite 2017: Anders Simensrud (1 år igjen), Christoffer Pedersen (2 år igjen), Terje Holmberg (ny, valgt for  3 år)

Revisor 2017: Wenche Dyreng, vara Karl A. Moe. (gjenvalg)

Årsberetning forside Buskerud 2016
Årsberetning forside Buskerud 2016

Regnskap og årsberetning ble godkjent.

LAST NED: Årsberetning NVK Buskerud 2019 endelig versjon

Her finner du de øvrige årsmøtedokumentene.

UNDERSKREVET PROTOKOLL KOMMMER

Etter årsmøtet var det medlemsmøte med hedring av årets hunder.

Se egen artikkel: Årets hunder og ildsjeler i NVK Buskerud.

gustavsen-sponsor-buskerud-stor