Årsberetning og regnskap er klart

Årsberetning og regnskap er klart

På årsmøtet om knappe to uker skal medlemmene avgjøre hvordan NVK Buskerud skal drives videre.

Dato årsmøte: Onsdag 5. desember kl 18.00

Sted: Lierkroa, Lierbakkene 12A, 3400 Lier

Årsmøtet etterfølges av julebord (egen påmelding nødvendig). Mer info her.

Dersom du vil ha dokumentene i papirform, må du selv skrive dem ut og medbringe.

Velkommen!