Anders Simensrud er ny NVK-leder

Anders Simensrud er ny NVK-leder

Anders Simensrud fra Vikersund er ny leder i NVK etter at Kallis i helgen gikk fra borde etter eget ønske, etter to år i førersetet.

Den nye sjefen er fra Vikersund, og har tidligere sittet i NVKs hovedstyre i flere år. I tillegg er han tidligere leder i Buskerud NVK.

Anders Simensrud på Holleia
Anders Simensrud på Holleia

Anders er jaktprøve- og apportdommer, og er også opphavsmannen bak Norges største apportprøve på Holleia, og en av de største skogsfuglprøvene samme sted.

Han er oppdretter av svart-hvite korthår under navnet Sør-Holleia.

Til daglig jobber Anders i Jernbaneverket.

På representantskapsmøtet ble Øystein Eriksen fraTrondheim gjenvalg som nestleder for ett år.

Ellers ble disse valgt:

  • Harriet Wiggen, styremedlem, gjenvalgt for to år (Troms)
  • Signe Karin Hotvedt, styremedlem, gjenvalgt for to år (Buskerud)
  • Geir Henning Strøm, styremedlem, NY, valgt for to år (Trøndelag)
  • Anne Grete Langeland, varamedlem, NY, for ett år (Hordaland)

Ellers består NVK-styret i 2016 av:

Styremedlemmene Marius Kjønsberg (Hedmark) og Kai-Rune Johannessen (Oslo/Akershus) har begge ett år igjen av sin valgperiode, og var således ikke på valg i år.

Ny valgkomite er: Tore Kallekleiv (3 år), Ola Øie (2 år igjen) og Pål Andersen (1 år igjen).