Årets jaktpremierte utstillingshund

Årets jaktpremierte utstillingshund

Vi kårer i år for første gang vinner av NVKs nye utstillingspris.

Har du en vorstehhund som har gode utstillingsresultater å vise til i år?
Da kan du sende inn resultatene, samt tid og sted for utstillingene, til avlsrådet på e-post avl@vorsteh.no innen 31.12.2019.
NVK vil kåre beste hund i hver rase: korthår, strihår og langhår. Kriteriene er at hunden må være jaktpremiert på fuglehundprøve (høyfjell høst/vinter, lavland eller skog).
Resultater for inntil 4 utstillinger i ett av de nordiske land teller, bedømt av minst 2 ulike dommere. Resultatene må være oppnådd i 2019. Det gis poeng etter en skala ut i fra hvor mange hunder i rasen som har blitt bedømt. Det vil si at hunden får flere poeng om man har oppnådd gode resultater på en utstilling med mange bedømte hunder i samme rase. For å oppnå poeng må hundene ha mottatt CK og blitt plassert som 1 – 4.BTK/BHK.  Se poengtabell for utstilllingsprisen her.
Eier av hund må være medlem i NVK, hunden må være norsk-registrert og opplysningene som sendes inn må være korrekte.
Bildet øverst er Hella’s Uno. Foto: Roger Sjølstad