Distriktskonferanse over 2 dager

logo-412-pa-ffffffFristen for å melde inn saker som skal behandles på DK/RS i januar er 25/12.

Distriktskonferansen (DK) og Representanstskapsmøtet (RS) arrangeres, som annonsert tidligere, den siste helgen i januar, nærmere bestemt 28. og 29. januar.

Olavsgaard hotell
Olavsgaard hotell

Hovedstyret har bestemt at DK/RS 2017 arrangeres fra lørdag til søndag, i stedet for fra fredag til søndag, som vi har hatt tidligere. Stedet er Olavsgaard ved Lillestrøm. Mer info her.

Bestill evt flybillett tidlig

Vi anmoder de som reiser med fly om å bestille billetter allerede nå slik at vi kan få reiseutgiftene så lave som mulig.

NB! Husk å sende inn evt. saker som skal behandles på RS innen 25.12.16.

Det detaljerte programmet for dagene vil komme senere, men rammene for arrangementet er satt. Oppmøte er kl. 10.00 lørdag og konferansen avsluttes søndag kl. 16.00.

Britt må få beskjed

De som skal møte på DK/RS er distriktsrepresentanten. Antall stemmer avgjøres av antall medlemmer i distriktet. Se klubbens vedtekter for hvordan dette beregnes.

Når distriktene har hatt sine årsmøter, må årsberetning, regnskap og øvrige årsmøtedokumenter sendes til klubbens sekretær på post@vorsteh.no. Britt må også få oversikt over hvem som er valgt som distriktsrepresentanter og øvrige styremedlemmer, samt hvem som er valgt til lokale valgkomiteer.

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år! På gjensyn i 2017!