Sjelden genetisk hudsykdom på korthår: ECLE

Sjelden genetisk hudsykdom på korthår: ECLE

Avlsrådet arbeider med å skaffe oversikt over forekomsten av Exfoliative Cutaneous Lupus Erythematosus (ECLE) på korthår.

Noen har sikkert fått med seg at avlsrådet har jobbet med en ny sykdom på korthår. Det har versert noe rykter i miljøet og her kommer en artikkel om det vi vet sålangt.

Avlsrådet har mottatt melding om at det er avdekket forekomst av et sjeldent gen hos KV som kan gi en svært alvorlig og dødelig hudlidelse ved navn ECLE (exfoliative cutaneous lupus erythematosus), også omtalt som lupus. Genet har autosomal recessiv arvegang, og aktiv sykdom krever at både mor og far bærer genet for ECLE ved avl. Aktiv sykdom vil opptre i løpet av hundens første leveår, og symptomene er av en slik art at de vanskelig kan forveksles med allergi eller andre hudlidelser. Genet og sykdom er sålangt bare funnet hos Korthåret Vorsteh og Ungarsk Vizla.

Se vedlagte link for mer informasjon om ECLE. Exfoliative cutaneous lupus erythematosus (lupoid dermatosus of German Shepherd short-haired pointers) – Veterinary Practice (veterinary-practice.com)

Det har ikke tidligere vært avdekket forekomster av hverken sykdom eller gen for ECLE i Norge som avlsrådet er kjent med. Bærertilstand av genet er bekreftet ved blodprøve hos norsk avlshund og alle hans avkom etter en parring i Sverige. Ingen av avkommene er syke med ECLE. Mor til valpene er testet og påvist fri for genet. Avlsrådet har sålangt fått bekreftet at den ene av to kullbrødre til den norske avlshunden også er testet og er bærer.  Den tredje kullbroren, er etter det avlsrådet vet, ikke testet.

Avlsrådet ser svært alvorlig på dette og ønsker å avklare utbredelsen av genet som er knyttet til ECLE i Norge. Avlsrådet har ikke mottatt meldinger om syke hunder, hvilket tyder på at utbredelsen av genet foreløpig ikke er stor. Vi håper at utbredelsen er begrenset til et fåtall hunder/linjer.

 

Hva gjør avlsrådet videre?

Avlsrådet har jobbet med å finne informasjon, genet er ifølge NMBU en ny mutant oppdaget i 2020. Problemstillingen er derfor ganske ny. Det er utviklet gentest som tilbys av to laboratorier som avlsrådet har funnet. Det er ellers lite erfaring og dokumentasjon å finne blant åpne kilder. Det finnes imidlertid noe som er tilgjengelig bak betalingsmur.

 

Avlsrådet vil søke samarbeid med det svenske avlsrådet for KV i videre oppfølging av situasjonen.

 

Avlsrådet har tatt kontakt med NMBU som har tilbudt et møte hvor vi får mer informasjon om ECLE (sykdom, utbredelse, behandling m.m), og innspill til kartlegging. I tillegg vil veterinær Trude Lien bistå avlsrådet.

 

Kartlegging

Avlsrådet ser på metodikk som ble brukt for kartlegging av forekomst av vWD på strihåret vorsteh, om det er mulig å gjenbruke denne.

Det er ønskelig med færrest mulig gentester, men samtidig få mest mulig kunnskap ut fra utførte gentester.

 

For å avklare genstatus tas det en blodprøve som sendes til Tyskland for analyse. Grunnet alvoret i situasjonen og behov for rask avklaring vil NVK v/avlsrådet bidra med å refundere kostnader knyttet til blodprøven, begrenset oppad til kr 1 500,-  for de individene NVK ønsker at skal testes.

Det finnes to tilbydere av gentest så langt avlsrådet har funnet.

Exfoliativer kutaner Lupus erythematodes (ECLE) | LABOGEN.EN – German Shorthaired Pointer – Dog – Genetic test order

 

LABOKLIN (UK)| Genetic Diseases | Dogs| Exfoliative Cutaneous Lupus Rrythematosus ( ECLE ) / Lupoid Dermatosis