7 på avlsseminaret

Dette mente deltakerne på NVKs avlsseminar om konferansen.

Sigurd Nikolaisen, Tromsø: Bra faglig innhold

– Som fersk hundeeier (19 mnd gammel SV) og medisinerstudent er jeg spesielt interessert i arveegenskaper og genetikk. Det faglige innholdet her er bra. Jeg kom først og fremst for å følge diskusjonene og høre flere stemmer.

– Hva ville du ha mer av?

– Jeg ønsker å gå mer i dybden i fremtidige konferanser. Særlig diskusjonen mellom oppdrettere og hundeeiere om hvilke veier avlen skal gå i.

Eva Pedersen, Enebakk: Må holdes varmt!

– Dette har vært veldig bra, med mange interessante emner og fordragsholdere. Jeg håper det ikke er for lenge til neste konferanse! Dette må holdes varmt.

– Hva vil du ha mer av?

– Jeg tror det er et sug blant medlemmene etter informasjon om avl. Som oppdretter (Kennel Hella) er dette også veldig interessant for meg.

– Jeg vil vite mer om avl, og jeg vil også ha mer informasjon på nettsidene. Jeg må legge til: Avlsrådet har jobbet meget bra med dette.

Dag Teien, Sverige: Vil ha nordisk samarbeid

– Jeg sitter i hovedstyret i Svenska Vorstehklubben, men er her som interessert privatperson. Dette har vært meget, meget bra. Kai-Rune Johannessen har ledet det lysende. Skandinavia er lite, og det er viktig at vi samarbeider.

– Hva vil du gjøre med det?

– Vi burde ha et tettere samarbeid, og jeg funderer på om vi ikke burde ha en nordisk avlskonferanse. Det vil jeg ta opp i SVK.

Lisbeth Reinertsen, Kristiansand: Savner kritikerne

– Det var svært interessant å høre Jørgen Ødegård snakke om indekssystemet. Jeg lærer noe nytt hver gang, og får bedre forståelse for det vitenskapelige materialet hver gang jeg hører det. Avlsrådet har gjort en god jobb.

Hva kunne vært enda bedre?

– Jeg mener at flere kritikere av indekssystemet hadde hatt godt av å være her. De har gått glipp av en arena hvor de kunne diskutert og lært mer. Men det betyr ikke at jeg mener systemet er perfekt.

Bente Øfjord, Oslo: Suverent bra!

– Suverent bra! Utrolig interessante forelesere og interessante temaer. Det er synd at ikke flere vanlige medlemmer kunne komme. Jeg syns det er flest tillitsvalgte her.

– Hva kunne vært bedre?

– Jeg ville hatt litt bedre og tidligere informasjon om hva seminaret skulle inneholde. Jeg tror kanskje flere ville kommet om de hadde visst hvor spennende det var. Neste gang er det viktig at program og innhold blir kjent i god tid.

Jostein Grav, Hobøl: Mer diskusjon

– Dette har vært et meget bra seminar. Jeg er fersk i Norsk Vorstehhundklubb, og jeg har opplevd informative og gode innlegg.

– Hva ville du hatt mer av?

– Det kunne godt ha vært mer diskusjon rundt avlsbiten. Jeg vil vite mer om hvorfor avlsrådet blir brukt/ikke blir brukt av oppdrettere.

Anne Grete Langeland, Fana: Vi må nå flere!

– Dette har vært veldig, veldig bra. Jeg tenker at vi må nå flere, og arrangere dette flere ganger. Klubben burde ha en slik konferanse annethvert år.

Hva ville du hatt mer av?

– Flere av foredragene er så interessante og temaene så store at de lett kunne fyllt en hel helg. Jeg kunne for eksempel ha tenkt meg en hel helg om mentalitet, gjerne med praktiske mental-tester. Det hadde vært virkelig spennende!

Myrsteggens Linka (8 uker), Hof:

Zzzzzzzzzzzzz