Herpes

Info om Herpesvirus hos hund (CHV1).

Er det nødvendig å vaksinere mot herpesvirus i Norge?

Skrevet av Solveig Johanne Strøm Aaknes

For noen år tilbake trodde man ikke at herpesvirus hos hund (CHV1) var vanlig i Norge. Herpesvirus er kjent fra  utlandet for å gi fertilitetsproblemer og fosterdød hos hund.

En hund som er smittet av herpesvirus vil lage antistoffer som holder viruset under kontroll mesteparten av tiden, men hunden blir aldri kvitt viruset helt. Viruset kan derfor blusse opp i perioder med stress og nedsatt immunforsvar.

Når voksne hunder (som ikke er drektige) blir smittet, ser en ofte ingen symptomer, men viruset kan gi øyebetennelse og luftveisproblemer. Smitte fra nese og munn ved nærkontakt er trolig den vanligste smitteveien, men viruset smitter også gjennom parring.

Herpesvirus kan gi en dødelig, blødende infeksjon i indre organer hos valper opptil 2-3 uker etter fødsel.

Hos valper over 5 uker, gir viruset sykdom, men er som regel ikke dødelig. Hos avlstisper kan viruset gi lav fruktbarhet, absorpsjon av foster, abort eller små kull hvis tispa blir smittet for første gang og dermed ikke har fått dannet antistoffer. Valpene kan bli smittet under fosterlivet og være dødfødte eller svakere enn de skal, og det kan være stor dødelighet i kullet.

I 2013/2014 ble det gjort en stor undersøkelse av hundepopulasjonen i Norge for å finne ut hvor stor andel som har antistoffer mot herpesviruset CHV1 (1). Denne undersøkelsen tok for seg både hannhunder og tisper og viste at ca 80 prosent av voksne hunder i Norge har vært utsatt for herpessmitte. Det ser ut til å være forskjeller i frekvens på hvor i landet man bor. I Midt-Norge var 98 prosent av hundene positive, mens på Østlandet var det 58,5 prosent som var positive (1). I andre land ligger antistoff nivået fra 20 til 95 prosent.

Kartlegging

En annen nylig avsluttet undersøkelse av nesten 200 avlstisper på brunstkontroll på Reproduksjonsavdelingen ved Norges Veterinærhøgskole, viste frekvensen av herpessmitte hos avlstisper.

Denne viste at 85,5 prosent av tispene hadde et antistoffnivå som var så høyt at tispene ble betraktet som positive for herpessmitte (2).

Litt over halvparten av disse tispene hadde hatt valpekull tidligere, og ble betraktet som friske. Tispene kom fra 66 forskjellige hunderaser og kom fra Østlandet.

Det ser derfor ut til at avlsdyr har en høyere forekomst av smitte enn de individene som ikke brukes i avl (58,5 prosent på Østlandet generelt). I undersøkelsen var det ikke flere positive tisper blant den gruppen som hadde vært i utlandet på paring eller konkurranser (2).

Det ser ut til at de fleste avlshundene i Norge allerede er eksponert for herpesviruset. Hvor stor betydning viruset har i Norge når det gjelder fosterdød og reproduksjonsproblemer vites ikke per dags dato.

Vaksine

Vaksinering mot herpesvirus er en del av den vanlige kjernevaksinen i mange land. I Norge vaksinerer man ikke rutinemessig mot herpes, men etterspørselen etter vaksinen er økende i landet. Vaksinen blir ikke rutinemessig anbefalt til norske avlshunder.

Vaksinen bør likevel vurderes til unge avlstisper som skal ha sitt første eller andre kull, og som har en økt risiko for eksempel har vært i nærheten av andre tisper som har mistet valper. Hvor mye en naturlig smittet hunds antistoffer beskytter valpene mot sykdom, er vanskelig å si, men trolig beskytter dette tilstrekkelig.

Viruset har en evne til å reaktivere seg i tispene, men dette resulterer i at ellers friske tisper får en rask økning i antistoffnivå og dermed beskyttelse av valpene allikevel. Gamle avlsdyr fra cirka 6 års alder eller andre med nedsatt immunforsvar, bør vaksineres tross at de allerede er smittet av viruset, fordi de har en større sannsynlighet for at en reaktivering av viruset vil skape problemer for valpene (3, 4, 5).

Så bør du vaksinere avlstispen din med herpesvaksine, for å beskytte valpene?

Har man en ung tispe som ikke har hatt så stor mulighet for å bli smittet før hun ble drektig, bør man nok vaksinere for at man skal være sikker på at en potensiell infeksjon ikke skader valpene.

Eldre tisper har hatt større mulighet for å allerede å ha blitt smittet, og sannsynligheten er stor for at de allerede produsert antistoffer som beskytter valpene.

Eldre tisper fra ca. 6 års alder bør vaksineres i forbindelse med kull.

Grunnvaksineringen mot herpesvirus gis som to vaksiner. 1. vaksine gis i løpetiden eller 7-10 dager etter parring og 2. vaksine gis 1-2 uker før forventet fødsel.

1: Krogenæs A, Rootwelt V, Larsen S, SjØberg EK, Akselsen B, Skår TM, Myhre SS, Renström LHM, Klingeborn B, Lund A: A serological study of canine herpes virus −1 infection in the adult dog population. Theriogenology 2012
2: A serological study of canine herpesvirus-1 infection in a population of breeding bitches in Norway
3: Anette Krogenæs, Vibeke Rootwelt, Stig Larsen, Lena Renström, Wenche Farstad and Arve Lund
Evermann JF, Ledbetter EC, Maes RK: Canine reproductive, respiratory and ocular diseases due to canine herpesvirus. Vet Clin Small Anim2011
4: Hogenesch H, Thompson S: Effect of ageing on the immune response of dogs to vaccines. J Comp Path 2010
5: Day M: Ageing, immunoscenescence and inflammageing in the dog and cat. J Comp Path 2010