Endringer i avlsrådet 2013

Nye ansikter i Avlsrådet.

Som tidligere annonsert på nettsidene har styret innført åremålsstillinger i avlsrådet. Det er NVK’s lover paragraf 13 som regulerer organiseringen av avlsrådet. Denne sier:
"Avlsrådet oppnevnes av styret og er styrets rådgivende faglige organ i spørsmål vedrørende avl på raser tilsluttet Norsk Vorstehhundklubb. Avlsrådet arbeider etter rammer fastsatt av styret. Avlsrådets oppgaver og ansvarsfordeling er beskrevet i egen instruks".

Styret har i lengre tid erfart at det er vanskelig å finne personer som både innehar den nødvendige kompetansen og som er villig til å sitte som rasekontakt. Dette har ført til at de som sitter som rasekontakter ikke får den avløsningen de ønsker når de ønsker den. Det blir da en fare for at de "trøtner" i stillingen og det er verken de eller klubbens medlemmer tjent med. Styret har derfor besluttet at avlsrådets medlemmer for fremtiden skal oppnevnes på åremål.

Etter at dette vedtaket ble gjort, har styret tatt tak i jobben med evalueringen av avlsrådsmedlemmene og vurderingen om eventuell forlengelse av engasjementet til den enkelte.

Som en følge av dette er følgende endringer gjort:

Rune Brenna: Har sittet i avlsrådet som rasekontakt SV fra 2009. Har ikke fått tilbud om forlenget åremål. Som en følge av dette trer Rune dermed ut av avlsrådet.

Eirik Telje: Har sittet i avlsrådet som rasekontakt SV fra 2006. Har fått tilbud om forlenget åremål, men takket nei. Eirik trer dermed ut av avlsrådet.

Mette Ulvestad: Har sittet i avlsrådet som rasekontakt LV fra 2002. Har fått tilbud om forlenget åremål, men har takket nei. Mette trer dermed ut av avlsrådet.

Styret har med bakgrunn i dette søkt etter kandidater som kan tenke seg å sitte som rasekontakter både for strihår og langhår. Personlig egenskaper som kreves for jobben er engasjert i rasen og avl, langsiktighet i arbeidet, etterrettelig, gode samarbeidsevner, åpen for dialog med medlemmene og god arbeidskapasitet. Føringer for stillingen er avlsplan og avlskritterier vedtatt av NVK’s representantskap i godt samarbeid med resterende avlsråd og styret i NVK. Dette har ført til at vi har tilsatt 2 nye rasekontakter for SV. Vi har ennå ikke nye rasekontakter klare for LV, men jobber med saken. Som en midlertidig løsning trer avlsrådsleder Kai-Rune Johannessen inn som rasekontakt på langhår. Videre jobber vi med å tilsette en ny rasekontakt både for SV og KV. Dette for å øke kapasiteten og kompetansen i avlsrådet. Hvis noen er interessert kan de ta kontakt med avlsrådsleder for nærmere informasjon

Nye rasekontakter strihår:

Trude Lien: Er engasjert på åremål for 3 år. Hun har hatt strihår i en årrekke og er utdannet veterinær og jobber i mattilsynet.

Tor Asle Eliassen: Er engasjert på åremål for 2 år. Han har hatt strihår i en årekke, er mannen bak oppdrettet Guriskogen og er ivrig jeger og prøvedeltaker.

Styret vil samtidig få takke de avtroppende rasekontaktene for den jobben de har gjort for NVK i den tiden de har sittet i avlsrådet.

Publisert av Marie Wien, 15.01.2013