Husk å nominere til avls- og oppdretterpriser

Husk å nominere til avls- og oppdretterpriser

Det er oppdretterne selv som må nominere sine hunder, og fristen er 31.12.

Vi har nå priser for avl og oppdrett for alle våre tre raser, også for langhår.

Det er Avlsrådet som deler ut Avlsprisene, og Jaktrådet som deler ut Oppdretterprisene. Begge deles ut etter fastsatte regler, go dfet dreier seg altså ikke om en konkurranse, men om påskjønnelser til oppdrettere som har lykkes med sine avlshunder og avkom.

Prisene deles ut på Distriktskonferansen i slutten av januar.

Dette er vinnerne av Avlsprisene for 2015

Dette er vinnerne av Oppdretterprisene for 2015

Oversikt over premier som skal regnes med må vedlegges påmeldingen. Husk fristen løper ut ved årsskiftet!