Klargjøring fra NKK om cert

Klargjøring fra NKK om cert

Det har vært noen uklarheter rundt hvor mange cert en hund kan motta i utstillingsringen.

NKK har presisert reglene for hvor mange utstillingscertifikater («cert») en hund kan få (motta) på utstilling.

NKK (pdf): HVOR MANGE CERT KAN JEG MOTTA?

For å bli Norsk Utstillingschampion (N UCH) er hovedregelen at en hund må ha 3 x cert, for tre forskjellige dommere, og hvorav ett cert må være vunnet ETTER fylte 2 år, og ett må være såkalt «stor-cert».

For vorstehrasene gjelder IKKE regelen om at ett av dem må være stor-cert, dvs delt ut på NKKs nordiske og internasjonale utstillinger.

NKK presiserer at: En hund kan IKKE motta flere cert enn den kan nyttegjøre seg av for oppnåelse av tittelen Norsk Utstillingschampion. Det vil si at dersom hunden f.eks. mangler jaktpremiering for N UCH, så regnes den som full-certet og skal heller ikke ta imot cert.

Nye regler fra 2022

Representantskapet i NKK vedtok i fjor nytt utstillingsreglement fra 2022.

Nytt da var at certifikat og reservecertifikat deles ut til de to beste hundene med CK (champion-kvalitet) som ikke allerede er er Norske utstillingschampions eller som allerede er fullcertet.

Er hunden  som mottar certifikatet allerede fullcertet, dvs. at den ikke kan nyttiggjøre seg certifikatet, blir reservesertifikat omgjort til cert.

Merk at hunder som ikke er jaktpremiert, og dermed ikke kvalifisert for cert, regnes som fullcertede i denne samenheng.

Flere detaljer her: Hvor mange cert kan hunden min motta og når er den fullcertet? 

Ordningen gjelder for alle raser, og klubbene kan ikke søke fritak fra eller endre ordningen på fem år.

Dette er kravet til Cert:

Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet. Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren er fullcertet (se pkt. 11.13) eller skulle bli diskvalifisert.

Også reserve-cert vinneren må tilfredsstille nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert dersom det er påkrevd for rasen.

Dette er en fulle teksten i NKKs nye utstillingsregler fra 2022: https://www.nkk.no/getfile.php/131964359-1642937498/Dokumenter/Aktiviteter/Utstilling/Utstillingregler.pdf

Dette betyr sløyfene

Alle premieringer markers med følgende fargekoder, enten på sløyfer eller egne kort, som dommer/ringsekretær holder opp:

  • Excellent i kvalitetsklasse = rød
  • Very Good i kvalitetsklasse = blå
  • Good i kvalitetsklasse = gul
  • Sufficient i kvalitetsklasse = grønn
  • 0. premie i kvalitetsklasse = grå
  • KIP (kan ikke premieres) i kvalitetsklasse = brun
  • Championkvalitet (CK) = rosa
  • Certifikat (cert) = rød/hvit/blå
  • Reserve-Certifikat (Res-Cert) = lyseblå
  • Championat = rød og grønn
  • FCI – CACIB = hvit
  • FCI – Reserve-CACIB = orange
  • Beste Veteran = grå og rosa
  • Best i motsatt kjønn (BIM) = hvit og grønn
  • Best i rasen (BIR) = rød og gul
  • Hederspremie til avls- og oppdretterklasse = lilla og hvit
  • Best in Show (BIS) = rød/hvit/blå
  • Best i gruppen (BIG) = hvit og blå
NKK-utstilling, Norsk Vinner 2019. Her er SV Skarsemløkkjas Mirac og Sølenrikets Forstmann i ringen hos dommer Lars Hjelmtvedt.