Terje Bradal inn i Avlsrådet

Terje Bradal inn i Avlsrådet

Terje Bradal er nytt medlem i Avlsrådet for korthår, etter Solveig Strøm.

OPPDATERING: TERJE BRADAL MÅTTE DESSVERRE TREKKE SEG FRA AVLSRÅDET ETTER KORT TID PÅ GRUNN AV PERSONLIGE FORHOLD. NVK BEKLAGER DETTE.

Det var på hovedstyrets desembermøte at Terje ble valgt inn etter forslag fra Avlsrådets leder, Trude Lien.

Terje Bradal bor på Skreia, på Østre Toten i Oppland. Han er 42 år. Han driver oppdrett av korthåret vorsteh, under navnet Kennel Åsrampen.

Han sitter også i styret i Hedmark og Oppland NVK. Han er også aktiv i Vestre Toten jeger og fisk. Han forteller at han har hatt vorsteher i sju år. Hovedinteressen er jaktprøver, utstilling og selvsagt jakt. Han sier valget fant på vorsteh på grunn av rasens allsidighet.

Han overtar plassen som en av tre korthårkontakter i Avlsrådet etter Solveig Johanne Aksnes Strøm, som trer ut av Avlsrådet etter eget ønske.

Styret og Avlsrådet er glade for å få Terje med å laget! Kvalifikasjon for å sitte i Avlsrådet er i hovedsak entusiasme og engasjement for rasen, god oversikt over linjer og slekter, og det at han ønsker å gjøre en jobb for klubben.

Kontaktinfo:

Bildetekst: På bildet over er han avbildet med Sagåsens Tyra. Foto: Jan Tore Skjørshammer.