Ny avlsplan for NVK

Ny avlsplan for NVK

Vil DU være med å påvirke hvordan vorsteh-rasene skal utvikle seg fremover?

Avlsrådet i Norsk Vorstehhund klubb har sendt ut informasjon og spørreskjema til alle distriktene ved distriktsrepresentantene.

Det enkelte distrikt er oppfordret til å invitere sine medlemmer til å være med og komme med innspill til ny avlsplan.

NVKs Avlsplan 2010-2019
Forsiden på NVKs Avlsplan 2010-2019

Distriktene blir bedt om å svare på spørsmål om hvilke egenskaper som skal vektlegges, og hvordan, hva ønsker vi mer av? Hva ønsker vi mindre av?

Det er opp til det enkelte distrikt hvordan dere vil organisere dette arbeidet, men det er viktig at alle som ønsker, får mulighet til å bidra, og at distriktene presenterer en samlet tilbakemelding fra sitt distrikt på tilsendte spørreskjema.

Disse tilbakemeldingene vil Avlsrådet ta med i det videre arbeid med ny avlsplan.

Det er klubbens høyeste organ, Representantskapet, som vedtar ny avlsplan.

Målet er å ha en ny avlsplan klar til 2019.

Her finner du klubbens nåværende Avlsplan for perioden 2010 – 2019.

Følg med på Distriktssidene her på Vorsteh.no for mer info.