Nye avlskriterer for korthår

Nye kriterier for avlsgodkjenning og parringer for korthåret vorsteh ble vedtatt på årets RS.

På årets Representantskapsmøte (RS) i NVK 17. februar 2019 ble det vedtatt endringer i avlskriterier for korthåret vorsteh.

Større fokus på hundens helse

Den største endringen ligger i nye krav til utstillingspremier for godkjent avlshund. Mens det inntil årets RS har vært tilstrekkelig med minimum «Good» på utstilling, er kravet nå hevet til at en godkjent avlshund skal deltatt på 2 utstillinger for 2 ulike dommere. Resultatene skal være minimum «Good» på en ene  og minimum «Very Good» på den andre.

Avlsrådets for KV begrunner kravet slik:

Vi bedømmer rasens eksteriør til å være slik at en innstramming av kravet til utstillingspremie ikke vil begrense antallet potensielle avlshunder vesentlig, samtidig som det sikrer en god eksteriørmessig basis for rasen. En godt bygget hund er mindre utsatt for belastningsskader, og vi ønsker på linje med NKK større fokus på hundenes helse.

Innfører max alder

En annen endring går ut på å sette maksimal alder for bruk av hundene i avl.

  • Tisper: I henhold til NKKs til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer for avl
  • Hannhunder: 12 år

Begrunnelse: Avlsrådet finner det rimelig ut fra etiske og helsemessige kriterier at det settes en maksimal alder for bruk av hundene i avl.

Andre sykdommer

Det legges også inn i kriteriene at det i noen tilfeller vil bli etterspurt dokumentasjon for sykdommene WD og EBJ. Begrunnelsen for dette er at det er rapportert om disse  sykdommene på KV i enkelte land.

På bakgrunn av økt bruk av utenlandske individer i avl, innføres det nå krav om dokumentasjon på at hunden er testet og ikke bærer av disse sykdommene for hunder som stammer fra land der sykdom har forekommet eller det er grunn til å tro at sykdommene har forekommet.

En slik bestemmelse vil ikke nødvendigvis hindre innførsel av sykdommene til Norge, da ikke alle som bruker utenlandsk avlsmateriale vil søke godkjenning, men dette vil gi bedre kontroll og redusere fare for innførsel av uheldige gener.

For øvrig viser vi til de nye kriteriene i sin helhet: LAST NED: KV avlskriterier 2019

Merk! Hunder som var godkjent avlshund etter gamle kriterier, og som lå på avlshundlista frem til endring som ble vedtatt 17. februar 2019, vil fortsatt være godkjent og ligge på avlshundlista – selv  om de ikke tilfredsstiller nye krav til utstillingsresultat. Hunder som ikke lå på avlshundlista 17.februar 2019, må kvalifisere seg etter nye krav for å bli godkjent avlshund.

Tekst: Trude Lien, leder NVK Avlsråd

SE OGSÅ: Nye avlskriterer for strihår