Nye indekser er ute

Nye indekser for jaktlyst, viltfinnerevne og HD er publisert. Det er også nye funksjoner.

Indeksene, som er basert på resultater til og med 1. halvår 2019, er nå publisert, og lagt ut på nett.

Vi beklager at dataene er så sterkt forsinket. Årsaken er forsinkelser hos både Jørgen Ødegård som gjør datauttrekket, og Datahound som kjørere filene for hver rase.

Det er meningen av indeksene skal presenteres kort tid etter hvert halvår, men dette sliter vi med å få gjennomført.

Det beklager NVK og Avlsrådet. Vi jobber hele tiden med sikte på å få dette ut så raskt som mulig.

Her finner du indeksene

Du finner avlsindeksene ved å gå inn på din rase i Datahound. Bruk lenkene som ligger på siden for  Valpelister og Avlshunder. Deretter søker du opp din egen hund. Under fanene som ligger over stamtavla, velger du «Avlsegenskaper».

De tre tallene du der finner, er indekser for jaktlyst, viltfinnerevne og HD (hofteleddsdysplasi).

Gjennomsnittet for rasen er til enhver tid 100. Det betyr at din hund indeks vil fluktuere i takt med oppgang eller nedgang for rasen som helhet, selv om din hund ikke har nye resultater. Indeksene er ikke bare  basert på resultater for din hund, men også for hundens slektninger.

Nye funksjoner i Datahound

På avlshundlistene er det kommet inn nye funksjoner. Dere finner nå nye kolonner til høyre i bildet hvis dere åpner en av avlshundlistene. Det er nye kolonner for HD-indeks, viltfinnerindeks, jaktlystindeks  og totalindeks. Det er nå mulig å sortere og rangere hundene etter indekser.

Hvis man ønsker å få opp den hunden på listen som har høyest jaktlystindeks, kan man gå inn og velge «sortér synkende». Den med høyest indeks vil legge seg øverst og synkende indeks videre på listen. Dette kan en gjøre for hver indeks for seg, og også for totalindeks, det vil si summen av alle indeksene.

I tillegg er indeksene kommet inn på stamtavlen til den enkelte hund. Dette gjelder alle hundene i databasen.

– Vi håper at dette kan tilrettelegge for ytterligere bruk av indekser i avlsarbeidet, sier Avlsrådets leder Trude Lien.