Styret

FH 02/2020 En solid 85-åring

FH 02/2020 En solid 85-åring

Når dette leses, har representantskapet i NVK valgt nye medlemmer i hovedstyret. Etter flere år som styremedlem, har jeg nå valgt å gi plassen videre til nye krefter. Det er flott at folk stiller opp og vil ta ansvar i klubben, og jeg vil ønske det nye styret lykke til.

Sissel er vår nye sekretær

Sissel er vår nye sekretær

Sissel Marthinsen overtar som NVK-sekretær og medlemskontakt i NVK fra årsskiftet når Britt Svendsen takker for seg.

NVK trenger ny sekretær

NVK trenger ny sekretær

Vår dyktige sekretær Britt Svendsen har bedt om avløsning, og klubben trenger et nytt ordensmenneske ved roret.