Styret

FH 01/2014 – Godt nytt år!

FH 01/2014 – Godt nytt år!

Året nærmer seg slutten, og tiden er inne for litt refleksjon rundt årets resultater og status i klubben, skriver NVK-leder Pål Andersen.

Protokoll RS/DK 2012

Protokoll RS/DK 2012

Her finner du referat og protokoll fra distriktskonferansen og representantskapsmøtet i NVK 2012.