Ledere Fuglehunden

FH 05/2017 – Nytt fra avlsrådet

FH 05/2017 – Nytt fra avlsrådet

Alt avlsarbeid er langsiktig arbeid. En forutsetning for å lykkes med avlsarbeidet er å ha en plan – en avlsplan. De store organisasjonene som driver med avl profesjonelt, for eksempel Geno (storfe) og Norsvin har i stor grad lyktes i å drive alven fremover i den retning de ønsker. De setter seg mål for hvor de vil med avlen og de finner de beste verktøyene for hvordan de skal nå målene. De lykkes fordi de har laget en avlsplan og de følger den.

FH 02/2017 – Nyvalgt leder for avlsrådet

FH 02/2017 – Nyvalgt leder for avlsrådet

Jeg heter Trude Lien og er nyvalgt leder for avlsrådet i NVK. Som leder av avlsrådet er man også medlem av hovedstyret og skal være bindeledd mellom avlsråd og hovedstyret. Det blir min oppgave å lede og koordinere avlsrådets arbeid.

FH 06/2016 – Hei alle sammen!

FH 06/2016 – Hei alle sammen!

I skrivende stund har vi lagt bak oss de første ukene av høstens jakt. Fra fjorårets sesong med stengte terreng i sør og mye rype i nord er situasjonen motsatt i år. Mange steder i Sør-Norge opplever en sterk økning fra i fjor og selv om resultatene fra takseringene viser et middels bra rype år vil nok mange oppleve en god sesong i forhold til hva situasjonen har vært de siste årene.

FH 05/2016 – Avlsrådets hjørne

FH 05/2016 – Avlsrådets hjørne

Arbeidet i avlsrådet går uavbrutt hele året. Mange saker er relativt enkle og avsluttes raskt, mens andre saker er komplekse, involverer mange og går over lang tid. Sakene er sjelden like og det gjør selvsagt arbeidet både spennende og interessant.

«Avlsrådets hjørne»

«Avlsrådets hjørne»

Les Avlsrådets oppsummering etter sommerens samling hvor temaer som indekser, vW på korthår og skriving av rasekompendier tas opp.