avlsrådet

FH 02/2017 – Nyvalgt leder for avlsrådet

FH 02/2017 – Nyvalgt leder for avlsrådet

Jeg heter Trude Lien og er nyvalgt leder for avlsrådet i NVK. Som leder av avlsrådet er man også medlem av hovedstyret og skal være bindeledd mellom avlsråd og hovedstyret. Det blir min oppgave å lede og koordinere avlsrådets arbeid.

NVKs Avlspriser 2016

NVKs Avlspriser 2016

Åtte hunder har avlet så bra at de er belønnet med NVKs Avlspris for 2016.

FH 05/2016 – Avlsrådets hjørne

FH 05/2016 – Avlsrådets hjørne

Arbeidet i avlsrådet går uavbrutt hele året. Mange saker er relativt enkle og avsluttes raskt, mens andre saker er komplekse, involverer mange og går over lang tid. Sakene er sjelden like og det gjør selvsagt arbeidet både spennende og interessant.