Årets DK/RS blir 12.-13. febr.

NVK inviterer tillitsvalgte fra distriktene til distriktskonferanse og representantskapsmøte i Lillestrøm.

Hovedstyret er glad for å kunne invitere til Distriktskonferanse og Representantskapsmøte 2022 på Olavsgaard hotell og konferansesenter som ligger langs E6 mellom Gardermoen og Lillestrøm. (Det er samme sted som tidligere.) Flybussen stopper rett utenfor hotellet.

Vi må ta et lite forbehold om at det ikke skjer store endringer i smittesituasjonen, men vi håper inderlig at vi kan møtes fysisk igjen denne vinteren.

Det er distriktene som velger sine utsendinger til DK/RS, og distriktene har stemmerett i forhold til antall medlemmer, slik som det fremgår av klubbens lover og vedtekter.

Lørdag 12. februar er det Distriktskonferanse (DK) med diskusjon rundt sakene som skal behandles på RS dagene etter. I tillegg skal styret redegjøre for året som er gått, Avlsrådet skal fortelle om status for rasene våre i forhold til avlsmålene, og Jaktrådet skal gjøre rede for status på jaktprøvene i 2021. Det blir også en runde om våre faste sider i bladet Fuglehunden, og info om IT-løsninger og mulighet til å få opplæring i publiseringsverktøyet for nettsidene våre.

Lørdag kveld er det festmiddag med utdeling av priser til Årets hunder NVK og NVC i en rekke kategorier. Til middagen blir klubbens æresmedlemmer, NM-vinnere og andre prisvinnere invitert.

Søndag 13. febr. er det formelt Representantskapsmøte (RS) med formell avstemning over årsmøtesakene, samt valg til hovedstyret.

Vi regner med å være ferdige innen klokka 16 søndag.

Dokumentene til møtet legges ut her på nettsiden senest to uker før møtet. Det er fint om distriktene legger opp til at sakene kan diskuteres lokalt på et medlemsmøte forut for DK/RS, slik at medlemmene blir hørt om evt nye forslag.

Mer informasjon og et mer detaljert møteprogram kommer i god tid. Alle distrikter vil i tillegg få egen info fra klubbens sekretær om påmelding.

Frist for innsending av forslag fra distriktene til vedtak på RS er 3. januar 2022. Forslag sendes på post@vorsteh.no.

Når det gjelder valg, kan valgkomiteens leder kontaktes: Anne Grete Langeland annegretela@msn.com 

Det er tillatt for klubbens medlemmer å overvære DK/RS (uten tale- og stemmerett), men si fra om din tilstedeværelse til klubbens sekretær Sissel Marthinsen på post@vorsteh.no

VELKOMMEN!