DK/RS 2023

DK/RS 2023

Her finner du sakspapirer og program for Distriktskonferansen og Representantskapsmøtet 2023

Sakspapirer og program til nedlasting (PDF): NB! NY versjon oppdatert 8 februar.

Stedet blir som tidligere år Olavsgaard hotell, som ligger på Hvam mellom Lillestrøm og Gardermoen, langs E6.

Adressen er Hvamstubben 13, 2013 Skjetten.

Det er grei parkering på stedet, med mulighet for elbillading. Flybussen stopper utenfor hotellet.

DK står for Distriktskonferansen, som er lørdag 11. februar.

RS står for Representantskapsmøte, som holdes søndag 12. februar.

Distriktsrepresentanter og æresmedlemmer innkalles. I tillegg møter hovedstyret, avlsrådet og sekretariat. Det er i tillegg mulig for ‘menige’ NVK-medlemmer å følge møtene som tilhørere. Meld i så fall din interesse til klubbens sekretær. (Menige medlemmer må selv dekke hotellets konferansepakke som inkluderer kaffe, lunsj og snacks gjennom dagen.)

Møtet starter lørdag formiddag, avsluttes søndag ettermiddag.

I tillegg til det formelle Representantskapsmøtet (søndag) som gjør vedtak, inneholder lørdagens Distriktskonferanse vanligvis redegjørelse og diskusjon rundt aktuelle saker, samt detaljert gjennmgang av året som har gått fra Avlsrådet (alle tre raser), Jaktrådet, IT og sekretariat.

Lørdag kveld er det festmiddag med utdeling av heder og ære, blant annet Årets hunder.

Reglene for avholdelse av klubbens «årsmøte» (Representatskapsmøte) finnes i klubbens lover .

Frist for distriktene til å sende inn forslag til hovedstyret var søndag 8. januar 2023, som tidligere meddelt.

Sakliste og detaljert program ble sendt ut til distriktene  i e-post 23. januar 2023.

Påmeldingsfristen er 26. januar. Vent med å sende påmelding til du har fått e-post fra klubbens sekretær.

Sett av datoene – velkommen! 

Her finner du saker fra tidligere DK/RS

Her finner du årsmeldinger, referat og protokoller. 

(Først publisert 18. november 2022 og i e-post til tillitsvalgte 13. desember 2022)