DK/RS 2023

DK/RS 2023

Datoene blir 11. og 12. februar.

BLIR OPPDATERT!

Stedet blir Olavsgaard hotell, som ligger mellom Lillestrøm og Gardermoen, langs E6.

RS står for Representantskapsmøte.

DK står for Distriktskonferansen.

Sakliste og detaljert program kommer.

Møtet starter lørdag formiddag, avsluttes søndag ettermiddag.
Lørdag kveld er det festmiddag med utdeling av heder og ære.

Distriktsrepresentanter og æresmedlemmer innkalles. I tillegg møter hovedstyret, avlsrådet og sekretariat.

Reglene for avholdelse av klubbens «årsmøte» (Representatskapsmøte) finnes i klubbens lover .

I tillegg til det formelle Representantskapsmøtet (søndag) som gjør vedtak, inneholder lørdagens Distriktskonferanse vanligvis redegjørelse og diskusjon rundt aktuelle saker, samt detaljert gjennmgang av året som har gått fra Avlsrådet (alle tre raser), Jaktrådet, IT og sekretariat.

Mer info kommer!

Sett av datoene – velkommen!

Her finner du saker fra tidligere DK/RS

Her finner du årsmeldinger, referat og protokoller.