Kallis gjenvalgt på Malungen

Kallis gjenvalgt på Malungen

Enstemmig og med akklamasjon ble Tore Kallekleiv gjenvalgt som leder i NVK under representantsskapsmøtet på Malungen 1. februar.

Ny nestleder, etter Ola Øye, er Øystein Eriksen, som mange av dere kjenner fra Jaktrådet. Han har tidligere sittet som styremedlem.

Styremedlemmer:

Kai Rune Johannessen, leder avlsråd, gjenvalgt for 2 år

Marius Kjønsberg, styremedlem, valgt for 2 år (opprykk fra vara)

Knut Esbjørnsen, styremedlem, valgt for 1 år (ny, erstatter Marie Wien)

Signe Karin Hotvedt, varamedlem, valgt for 1 år (ny)

Styremedlemmene Rune Fossum og Harriets Wiggen var ikke på valg i år.

Foruten Ola Øie, går Marie Wien ut av styret. Wien er ny distiktskontakt i Trøndelag.

Øvrige tillitsvalgte:

Bente Holm, Kasserer/materialforvalter

Unn Johannessen, sekretær/medlemsservice

Du finner kontaktdata for styret her.

Revisjon:

Revisor: Karl A. Moe (ikke på valg)

Vararevior: Bjørn Stang, gjenvalg 1 år

Valgkomite

Valgkomite: Ola Øie, valgt for 3 år (ny, erstatter Anders Simensrud)

Pål Andersen og Torgeir Dahl var ikke på valg.

Varavalgkomite: Jorunn Hasselberg, valgt for 1 år (ny)

Varavalgkomite: Arild Walter Hansen, gjenvalgt for 1 år