Valgkomiteens innstilling 2016

Valgkomiteens innstilling 2016
Anders Simensrud
Anders Simensrud

Valgkomiteen foreslår Anders Simensrud som ny NVK-leder.

Valgkomiteen innstiller Anders Simensrud som ny leder i NVK etter Tore Kallekleiv som har takket nei til gjenvalg etter to år i førersetet.

Anders Simensrud (50) er fra Vikersund, og har tidligere sittet i NVKs hovedstyre i flere år. I tillegg er han tidligere leder i Buskerud NVK, han er jaktprøve- og apportdommer, og oppdretter av svart-hvite korthår under navnet Sør-Holleia.

Anders er også opphavsmannen bak Norges største apportprøve på Holleia, og en av de største skogsfuglprøvene samme sted. Til daglig jobber Anders i Jernbaneverket.

Som nestleder innstillinger valgkomiteen på gjenvalg av Øystein Eriksen (45) fra Trondheim.

Anders Simensrud og KV Cola på Hjerkinn
Anders Simensrud og KV Cola på Hjerkinn

Valget skjer på representantskapsmøtet søndag 7. februar som holdes på Olavsgård ved Lillestrøm.

Valgkomiteens innstilling:

  • Anders Simensrud 1 år Leder (Buskerud)
  • Øystein Eriksen 1 år Nestleder (Sør-Trøndelag)
  • Harriet Wiggen 2 år Styremedlem (Troms/Svalbard)
  • Geir Henning Strøm 2 år Styremedlem (Sør-Trøndelag)
  • Gunnar Gundersen 2 år Styremedlem (Oslo/Akershus)
  • Signe Karin Hotvedt 1 år Varamedlem (Buskerud)

Styremedlemmene Marius Kjønsberg (Hedmark) og Kai-Rune Johannessen (Oslo/Akershus) er ikke på valg i år.

Revisjon:

  • Morten Sørensen 2 år Revisor
  • Bjørn Stang 1 år Vararevisor

Valgkomitémedlemmer sitter i tre år. I år takker Torgeir Dahl av, mens Pål Andersen har ett år igjen, og Ola Øie to år igjen. Valgkomiteen foreslår Tore Kallekleiv som nytt medlem av valgkomiteen for tre år, og Jorun Hasselberg for et år som vara.

Valgkomiteen har bestått av Torgeir Dahl (leder), Pål Andersen og Ola Øie.