Ny hederskomité

Ny hederskomité

NVK har nedsatt et utvalg som behandle forslag til hedersbevisninger i klubben.

Vedtaket om å opprette komiteen ble gjort på Representantskapsmøtet (RS) i februar. Hensikten er å få tydeligere  prosess.

Hedersbevisningene som komiteen skal uttale seg om er Æresmedlemsskap. Uttalelse fra komiteen sendes hovedstyret som evt fremmer sak for RS.

Hovedstyret behandler selv og fatter vedtak om tildeling av Gullmerke og Sølvmerke.

Dette er regelverket for hedersbevisninger

Dette er komiteen som hovedstyret har opprettet:

  • Tore Kallekleiv – Æresmedlem og tidligere NVK-leder
  • Kristin Kirkeby – Distriktsleder i Oslo/Akershus
  • Liv-Jorunn Karlsen – Distriktsleder i Troms
  • Ernst Evensen – hovedstyret og leder av komiteen.
Forslag til æresbevisninger sendes hovedstyret, som videresender forslag om æresmedkemskap til komiteen, som igjen innstiller tilbake overfor hovedstyret.
Hovedstyret har beslutningsmyndighet for gullmerke og sølvmerke, mens det er Representantskapet som vedtar æresmedlemsskap.