DK/RS

Protokoll DK/RS 2011

Protokoll DK/RS 2011

Protokoll og referat fra distriktskonferansen og representantsskapsmøtet i NVK 2011.

Protokoll DK/RS 2010

Protokoll DK/RS 2010

Referat og protokoll fra distriktskonferanse og representantskapsmøte i NVK 2010.